Jak na věc


zveřejněné účty kvůli dph

Archiv rubriky: Zveřejněné dokumenty

    Podrobné infor­ma­ce o koná­ní val­né hro­ma­dy k dis­po­zi­ci zde. Informace o mož­nos­ti zařa­ze­ní nové­ho bodu na pro­gram val­né hro­ma­dy jsou k dis­po­zi­ci zde. Plná moc pro účast na val­né hro­ma­dě 2018 je k dis­po­zi­ci zde.
    Pokud program zjistí, že obchodní partner má registrované další účty, umožní program zvolit "Doplnit chybějící zveřejněné bankovní účty". Po stisku OK se do seznamu bankovních účtů obchodního partnera doplní chybějící bankovní účty.
    Do sekce výsledky kontroly se zapíše ke každému bankovnímu účtu jeden řádek (doporučuji roztáhnout formulář), s informacemi o spolehlivosti plátce a zda byl účet nalezen mezi zveřejněnými.
    Pokud je DIČ platné proběhne ověření všech bankovních účtů, které máte u obchodního partnera evidované (viz. evidence bankovních účtů: záložka Obchodní podmínky, tlačítko Bankovní účty).
    Od verze 169 je doplněné ověření bankovního účtu i v případě, že si obchodní partner zaregistruje účet ve formě IBAN. Podmínkou je, že účet včetně IBAN je registrován v číselníku účtů obchodních partnerů. Pokud provede uživatel úhradu na IBAN, ten se žádným způsobem zatím neověřuje.


Oznámení o konání valné hromady a související informace

    Podrobné infor­ma­ce o koná­ní val­né hro­ma­dy k dis­po­zi­ci zde. Informace o mož­nos­ti zařa­ze­ní nové­ho bodu na pro­gram val­né hro­ma­dy jsou k dis­po­zi­ci zde. Plná moc pro účast na val­né hro­ma­dě 2019 je k dis­po­zi­ci zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00