Jak na věc


zvýšení imunity po transplantaci

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

    Svět kolem nás je přirozeně obklopen mikroorganismy, které jsou potřebné pro mnoho různých funkcí. I když je důležité omezit Váš kontakt s potenciálně nakažlivými mikroorganismy, nemusíte žít samotářsky. Naopak, měli byste se snažit žít aktivním životem včetně příležitosti pracovat, užívat si zábavy a cestování. Existují některá jednoduchá opatření, která byste Vy a Vaše rodina měli dodržovat za účelem snížení rizika infekce, aniž byste nadmíru omezili svůj styl života.
    Vysoký krevní tlak a srdeční choroby jsou častým onemocněním u starších lidí. Ke zvýšení krevního tlaku může dojít v důsledku onemocnění ledvin. Může být též vedlejším účinkem imunosupresivních léků, které musíte užívat. Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může oslabit vaše srdce a urychlit stárnutí cév. Ke kontrole krevního tlaku budete muset pravděpodobně užívat další léky. Mohou vám být předepsány např. diuretické (močopudné) léky ke zvýšení výdeje moči a odstranění nadbytečné tekutiny z těla.


Komplikace po transplantaci srdce

    To je vaše hlavní zodpovědnost! Poté co se vy a vaše ledvina sobě navzájem přizpůsobíte, stane se hlavním cílem zdravotní péče o vás (stejně jako o kohokoliv jiného) předcházení problémům a jejich urychlené řešení, pokud nastanou. Komunikace mezi vámi a členy transplantačního týmu, vaším nefrologem, praktickým lékařem, lékárníkem a zubním lékařem je základem pro to, aby se udržel váš dobrý zdravotní stav. Ujistěte se, že všichni členové zdravotního týmu vědí, že jste po transplantaci ledviny a že pravidelně užíváte určité léky. Při ambulantních kontrolách nezapomeňte vždy uvést změny týkající se vašeho zdravotního stavu od předchozí kontroly. Svému lékaři přineste písemné zprávy z veškerých vyšetření, která vám byla provedena v jiném zdravotnickém zařízení. Skutečnost, že jste po transplantaci ledviny, představuje obrat ve vašem životě. Ještě před 30 lety byste zemřeli. Moderní medicína vám dala šanci žít dlouho a aktivně. Starejte se o svou ledvinu – je velmi cenná a budete ji ještě d
    Pokud se u vás vyvine cukrovka, dostanete speciální léčbu, která vám pomůže zvládnout tento problém. Můžete si sami pomoci snížit hladiny krevního cukru snížením hmotnosti, pečlivým dodržováním diety a pravidelným cvičením. Může být nezbytné, abyste užívali léky na cukrovku, které se podávají ústy (tzv. perorální antidiabetika), nebo inzulin.
    Krevní tlak pomůže snížit úprava životního stylu. Pokuste se zabránit stresovým situacím, dodržujte dietu s nízkým obsahem soli, přestaňte kouřit a pravidelně cvičte.
    Protože k prevenci rejekce je třeba oslabit imunitní systém, oslabuje tato léčba rovněž schopnost vašeho těla bojovat proti infekci. Zřejmě zjistíte, že v počátečním období po operaci jste náchylnější k nastydnutí a chřipce.


Komplikace po transplantaci ledviny

    Všechny imunosupresivní léky mohou mírně zvyšovat riziko tvorby nádorů. Naštěstí však budete docházet na pravidelné kontrolní návštěvy k lékaři a je pravděpodobné, že jakékoliv možné komplikace budou včas zjištěny. Kromě toho, pokud budete dodržovat opatření na ochranu proti slunci, výrazně omezíte možnost tvorby rakoviny kůže.
    Tacrolimus a cyklosporin jsou léky nejen účinné, ale i toxické a mohou negativně ovlivňovat činnost ledvin. Zhoršení funkce ledvin může být snadno zjištěno pomocí krevních testů (zvýšení hladiny kreatininu a močoviny v krvi). V mnoha případech jsou tyto vedlejší účinky způsobeny vyššími dávkami léků a po snížení dávek se funkce ledvin upraví. Ve vážných případech, kdy trvale klesá funkce ledvin, může prospět změna imunosupresivní léčby. Toto rozhodnutí provede Váš lékař. Pokud zpozorujete nadměrné močení v noci, nebo jste stále unaveni, měli byste se spojit se svým lékařem.


Psychiatrické problémy a kvalita Života

    Všechny imunosupresivní léky mohou mírně zvyšovat riziko vzniku nádorů, zejména lymfomu z B-buněk (druh bílých krvinek). Riziko vzniku nádorového onemocnění při léčbě imunosupresivními léky je velmi malé (méně než 3 %). Budete docházet na pravidelné kontrolní návštěvy k lékaři a je pravděpodobné, že jakékoliv možné komplikace budou včas zjištěny. Pokud budete důsledně dodržovat opatření na ochranu proti slunci (viz str. 18), výrazně omezíte možnost tvorby rakoviny kůže.
    Některé imunosupresivní léky mohou způsobit nežádoucí neurologické příznaky. Cyklosporin a tacrolimus mohou vyvolat poruchy spánku, jako je nespavost, noční můry nebo živé sny. Dále se může objevit podrážděnost a náhlé změny nálady. Někteří pacienti si stěžují na špatnou koncentraci nebo poruchy paměti. Můžete pozorovat třes rukou nebo po ci ty brnění rukou a nohou. K těmto vedlejším účinkům dochází nejčastěji v časném období po operaci a obvykle ustoupí později po snížení dávky léku.


Komunikace se zdravotnickým personálem

    Někteří pacienti, kteří prodělali velký chirurgický výkon, mohou mít pooperační komplikace. Pacienti po transplantaci mají zvýšené riziko těchto komplikací. Potřebují totiž imunosupresivní léčbu, která oslabuje jejich imunitní systém a s tím spojenou schopnost bojovat proti infekci. U většiny pacientů dochází v prvních několika týdnech po transplantaci k určitým komplikacím. Neměli byste proto být nadmíru znepokojeni, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Transplantační tým udělá vše, co je v jeho silách, aby snížil pravděpodobnost komplikací, a bude je rychle léčit, pokud k nim náhodou dojde. Budete-li pečlivě dodržovat pokyny svého lékaře a budete-li ho informovat o všech obtížích, budete moci rychle začít zdravý a aktivní život.
    Váš lékař Vám rovněž předepíše léky, které Vás ochrání před nejčastějšími infekcemi. (Týká se to zejména cytomegalovirové infekce, která může být jednou z příčin rozvoje chronické rejekce.) Tato opatření mohou trvat až jeden rok.
    Léčba cyklosporinem nebo tacrolimem může u některých pacientů způsobit poruchu funkce ledviny. Tuto poruchu lze jednoduše zjistit vy šetřením hladiny kreatininu nebo močoviny v krvi. Tyto odpadní látky, které se normálně tvoří v organismu, se začínají hromadit v případě špatné funkce ledviny. Toxický účinek léku může být jednou z příčin tohoto poškození. V mnoha případech lze situaci řešit snížením dávky léku. Může být obtížné pozorovat pří znaky nesprávné funkce vaší ledviny. Pokud však zpozorujete nadměrné močení v noci nebo se cítíte trvale unaveni, obraťte se na svého lékaře nebo na transplantační tým.


Vysoký krevní tlak (hypertenze)

    Vysoká hladina cholesterolu je častou poruchou. U některých pacientů může být rovněž vedlejším účinkem imunosupresivní léčby. Cholesterol se nalézá hlavně v potravinách živočišného původu, jako je maso, mléčné výrobky, drůbež a ryby. Cholesterol je voskovitá tuková látka, která se přirozeně nachází v těle jako stavební materiál, např. pro tvorbu buněčných membrán, nervů a hormonů. Ve stěně tepen uložený cholesterol tvoří tvrdou a silnou hmotu, takzvaný cholesterolový plát, který tepny zužuje. Tento proces se nazývá ateroskleróza. Když se na věnčitých tepnách vyvine ateroskleróza, tepny nejsou schopny dodávat dostatek krve a kyslíku srdci. To může postihnout Vaše vlastní srdce a samozřejmě i transplantované srdce. V každém případě budete užívat již od transplantace léky na snížení hladiny cholesterolu v krvi (statiny). Snížit hladinu cholesterolu pomůže i dieta s nízkým obsahem tuků a cholesterolu a pravidelné cvičení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00