Jak na věc


zpráva a oznámeni

Výroční zpráva o hospodaření České televize za rok 2004 (314 kB)

    Příloha č. 1 (xls, 143 kB):1.1 Cash flow České televize za rok 20091.2 Odvysílané pořady za rok 2009 dle programových typů1.3 Přehled výroby pořadů za rok 2009
    Rok 2001 byl prvním rokem realizace projektu "Tyfloservis - terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých" pod hlavičkou samostatné obecně prospěšné společnosti. Současně byl také desátým rokem existence tohoto projektu. Ve výroční zprávě byly proto detailně popsány všechny poskytované služby, principy, na kterých jsou postaveny, cíle a poslání. Zařazena byla také obsáhlejší kapitola o historii projektu.
    Příloha č. 2 (xls, 273 kB)2.1 Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 20092.2 Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2009 podle organizačních útvarů ČT2.4 Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2008 – 20092.5 Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2004 – 2009


Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2014 (pdf; 3,63 MB)

    Přílohy č. 1, 2, 4, 5 (xls, 585 kB):1. 1. Cash flow České televize za rok 20101. 2. Odvysílané pořady za rok 2010 dle programových typů1. 3. Přehled výroby pořadů za rok 20102. 1. Hlavní ukazatele hospodaření České televize v roce 20102. 2. Plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2010 podle organizačních útvarů České televize2. 3. Vyúčtování účtu České televize pro užití výnosu z reklamy za rok 20102. 4. Porovnání plnění nákladů a výnosů v letech 2009 a 20102. 5. Vývoj hlavních ukazatelů hospodaření v letech 2005–20104. 1. Přehled investičních výdajů České televize za rok 20105. 2. Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2005–20105. 3. Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2005–20105. 4. Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 20105. 5. Úhrady televizních poplatků v roce 2010
    Příloha č. 5 (xls, 115 kB)5.2 Vývoj počtu televizních přijímačů v letech 2004 – 20095.3 Poplatníci osvobození od televizních poplatků – vývoj v letech 2004 – 20095.4 Stav a vývoj počtu televizních přijímačů v roce 20095.5 Úhrady televizních poplatků v roce 2009
    Hodnoceným obdobím je vždy jeden kalendářní rok. V černotisku jsou výroční zprávy vydávány nejpozději do 30. června následujícího roku. Získáte je v sídle společnosti a zpravidla také ve všech krajských střediscích.


Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012 (pdf, 20,1 MB)

    Dodatečné informaceAnalýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,46 MB)Analýza mediální reprezentace kauzy H-Systemu ve vysílání vybraných pořadů ČT1 a ČT24 (PDF; 2,33 MB)Analýza mediální reprezentace tématu „vládní krize“ v roce 2018 (PDF; 1,34 MB)Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,25 MB)Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,59 MB)ČT sport – realizované přenosy (PDF; 764,7 kB)Hodnocení plnění veřejné služby (PDF; 2,46 MB)Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 2,31 MB)Tvůrčí producentské skupiny – výběr pořadů (PDF; 856,6 kB)
    Rok 2000 byl pro Tyfloservis, o. p. s. rokem přípravným. Obecně prospěšná společnost byla 11. 8. založena a 18. 9. vznikla. Ustanovena byla správní a dozorčí rada. Hlavními úkoly bylo podání projektu na financování služeb v roce 2001 a realizace kroků, které by od 1. 1. 2001 umožnily přechod zaměstnanců a převod majetku od zakladatele, tedy z odborného oddělení Tyfloservis Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, do Tyfloservisu, o. p. s.


Výroční zpráva Rady ČT o hospodaření ČT za rok 2000 (1.3 MB)

    Dodatečné informaceHodnocení plnění veřejné služby (PDF; 1,77 MB)Analýza mediální reprezentace „Brexitu“ ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,12 MB)Analýza mediální reprezentace „Terorismu“ ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,08 MB)Analýza mediální reprezentace tématu „Uprchlíci“ ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,19 MB)Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,87 MB)Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,97 MB)Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 2,16 MB)Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 3,05 MB)Realizované sportovní přenosy a televizní pořady (PDF; 968,7 kB)
    Dodatečné informaceNetištěné přílohy Výroční zprávy o činnosti České televize v roce 2017 (PDF; 1,07 MB)Hodnocení plnění veřejné služby (PDF; 3,71 MB)Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,88 MB)Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,83 MB)Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 2,24 MB)Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 3,31 MB)Analýza mediální reprezentace tématu Volby do Poslanecké sněmovny (PDF; 3,13 MB)Analýza mediální reprezentace tématu Katalánské referendum o nezávislosti (PDF; 3,20 MB)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00