Jak na věc


znaménko menší , větší

Př. 4 Ostrá závorka jako nepárový znak: libovolné mezery

    aceno, âmago, índice, indicio, insígnia, marca, mestra, signo, sinal, estigma, impressão, mácula, mancha, nódoa, selo, carácter, coto, divisa, emblema, empresa, indicação, nota, ponto
    affisso, dimostrazione, distintivo, indizio, marchio, segno, sintomo, chiazza, impronta, macchia, orma, stigma, bollo, francobollo, insegna, accenno, cartello, cenno, indicazione, segnale
    znaménko plus, znaménko krát, znaménko menší, znaménko větší menší, znaménko zaokrouhlení, znaménko větší, znaménko průměr, znaménko and, znaménko permutace, znaménko méně než
    distinksjon, emblem, indikasjon, merke, symptom, tegn, avtrykk, brennemerke, flekk, preg, frankers, frimerke, stampa, stempel, fortegn, hakk, jærtegn, kjennemerke, omen, signal, sjømerke, skilt, stoppskilt, vink
    badge, emblem, evidence, hallmark, hall-mark, indication, indicator, mark, portent, stamp, token, brand, impression, slur, stigma, circle, sign, ampersand, char, character, glyph, marker, note, pip, score, tee, vestige


Skrytá navigace – přejdi na:

    відзначати, відзначити, відмітити, відмічати, відтиск, знак, значок, кокарда, марка, мітка, ознака, ознаку, оцінка, позначати, позначення, позначити, позначка, покажчик, помітити, помічати, прикмета, слід, статок, штамп, ґатунок, горіти, запломбувати, зарубка, згоріти, клеймити, клеймо, маркування, опечатати, опечатувати, опік, палити, печатка, печать, підпалити, підпалювати, пломба, пломбувати, сорт, спалити, спалювати, тавро, таврувати, тюлень, признак, бюро, вдача, випадковий, відмітка, відомство, дивак, дряпати, дряпатися, дряпина, емблема, забарвлення, зазначення, ієрогліф, індикація, кабінет, контора, літера, офіс, подряпина, показ, посада, почухати, почухатися, розголосити, розголошувати, символ, скрип, таїнство, характер, чухати, чухатися
    Následující příklad je doporučením Litéry (zdroje pravidel mlčí). V případě zdvojení se k sobě znaménka tisknou bez mezer. To se týká také znaménka Rovno, které v kombinaci větší/menší nahrazuje „větší/menší rovno“ zapsané jedním znakem. Rovnítko se píše vždy až jako druhé.
    indice, insigne, manifestation, marque, pronostic, signe, symptôme, cachet, empreinte, estampille, flétrissure, stigmate, tache, jeton, mémento, signet, timbre, timbre-poste, enseigne, filigrane, indication, intersigne, label, pinçon, point, repère, signal
    Znak užívaný v nerovnicích vyjadřuje velikostně odlišné hodnoty. V případě velkého rozdílu se zdvojuje. Jako párový znak je využíván pro Ostré závorky, na webu může sloužit pro optické dělení.
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!


Př. 1 Standardní zápis: mezery z obou stran

    asomo, indicio, insignia, marca, muestra, seña, señal, signo, síntoma, borrón, cuño, estigma, hierro, mancha, estampilla, sello, agüero, impresión, indicación, índice, nota, pinta, presagio, pronóstico, vestigio
    Znak lze chápat jako Ostrou závorku, na kterou se uplatňují daná pravidla. Na webu můžeme symbol využít jako optický oddělovač. V takovém případě se na něj typografická pravidla nevztahují, vše je otázkou estetiky.
    abzeichen, anzeichen, äußerung, indiz, kennzeichen, plakette, zeichen, ausführung, brandmal, fleck, gepräge, klecks, makel, mal, marke, schandfleck, schmutzfleck, stempel, briefmarke, fanal, merkmal, punkt, schild, signal, wahrzeichen, wink

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00