Jak na věc


zkoušky na autorizovaného technika

V oboru Provozní služby je třeba zjednodušit písemnou zkoušku

    Certifikát KEY je mezinárodně uznávanou zkouškou, která prokazuje Vaši schopnost používat základní fráze ve vztahu k vlastní osobě a základní komunikaci, která je vedená pomalu a zřetelně. Poplatek za zkoušku činí 2700 Kč.
    Přidejte se ke stovkám našich spokojených studentů z řad veřejnosti a popadněte své místo v jazykovém kurzu co nejdříve! Start 18.2.2019, tak vzhůru na palubu!
    Certifikát Advanced je vyšší a náročnější zkouška na úrovni C1. Studenti skládají CAE po absolvování kurzu úrovně Advanced. Úspěšné složení této zkoušky vyžaduje dobrou přípravu a dokladuje velmi vysokou úroveň znalosti angličtiny, kdy studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu.
    Pro děti máme připravená letní dobrodružství inspirovaná oblíbenou filmovou sérií STAR WARS, při kterých si přirozeně osvojí a upevní své komunikační dovednosti v angličtině.


Místo konání

    Zkouška IELTS je populární cambridgskou zkouškou uznávanou univerzitami i zaměstnavateli na celém světě, kterou ročně složí až 2 miliony uchazečů. Na rozdíl od ostatních zkoušek Cambridge nemá tato zkouška více úrovní. Jedná se o jediný test, jehož hodnocení se pohybuje v rozpětí 0 (žádné znalosti) do 9 (vynikající znalosti), přičemž jednotlivé stupně odpovídají úrovním SERR A2 - C2. Platnost výsledku testu je však podmíněna pravidelným kontaktem s angličtinou, popř. omezena na 2 roky. Tato zkouška existuje ve dvou verzích, z nichž jedna testuje všeobecnou angličtinu, druhá pak angličtinu pro akademické účely. Akademickou verzi budete zpravidla potřebovat, pokud se chystáte studovat na některé z univerzit v anglicky mluvících zemích. Všeobecná verze je třeba u neuniverzitního vzdělání nebo pokud se chystáte žít v zahraničí.
    účastníci se před uvedeným časem začátku dostaví na místo konání zkoušky. Místnosti budou zpřístupněny 20 minut před začátkem zkoušky. Po prezenci účastníků následuje poučení o průběhu konání zkoušky a o způsobu vyplňování odpovědních archů. Následně proběhne písemně zkouška z prvního předmětu, následuje přestávka a poté zkouška z druhého předmětu.
    Francouzština pro pokročilé začátečníky! Italština pro začátečníky! Španělština pro začátečníky! Němčina pro pokročilé! Poslední místa tohoto podzimu! Neváhejte a berte kurzy, jaké jinde nenajdete:-)! Už od 24.9.!!
    PET potvrzuje, že absolvent této zkoušky se umí jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia a dosažení úrovně B1.


Samostatné odborné práce pro školní rok 2019/2020

    Upozornění pro studenty přípravných kurzů: Nejedná se o zkoušky nanečisto, které mají studenti přípravných kurzů ve zkrácené variantě v ceně a které absolvují v rámci svého přípravného cyklu. Jde o možnost dalšího procvičování různých zadání testů a možnost srovnat své znalosti i s dětmi, které naše kurzy nenavštěvují.
    KEY je určen začátečníkům a potvrzuje získání základní znalosti angličtiny nna úrovni A2. Zkoušku lze složit po přibližně 180-200 hodinách výuky (3-4 semestry).
    Dodáváme jazykové kurzy pro České Budějovice v rámci bonusového programu pro zaměstnance zaštítěného firmou Benefit Management. Vyberte si kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a dalších jazyků.
    Advanced je mezinárodně uznávanou zkouškou, která dokládá schopnost nejen komunikovat v běžném životě, ale i pracovat či studovat v anglickém jazyce. Je uznávána většinou britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Poplatek za zkoušku činí 4 650 Kč.
    Naše jazyková škola je oficiálním členem Asociace jazykových škol, která podporuje kvalitní jazykové vzdělávání v ČR. Naše kurzy angličtiny a dalších jazyků jsou zaštítěny jejich kvalitativními standardy.


Zjistěte si svou jazykovou úroveň

    Od r. 2012 jsme hrdým exkluzivním partnerem Oxford University Press pro České Budějovice a jihočeský kraj. Naše kurzy angličtiny jsou vyučovány moderními a atraktivními učebnicemi OUP.
    Certifikát o Cambridgské zkoušce spolehlivě vypovídá o tom, jaké jazykové dovednosti máte, a to jak v oblasti akademické angličtiny, tak obecného a obchodního jazyka. Například v případě Cambridge English: First ho uznává více než 15 000 organizací po celém světě. Otevírá vám tak dveře k novým zkušenostem a možnostem. Mezi tisíci organizací, které uznávají Cambridgeské certifikáty naleznete často ty nejprestižnější.
    Již brzy vyplouváme, tak naskočte! Tento podzim je zájem o veřejné kurzy nebývalý a kdo dřív přijde, tem dřív mele aneb kdo chvíli stál už stojí opodál:-).
    Zcela flexibilní pracovní doba i úvazek, užitečná práce se společenským přesahem, kosmopolitní prostředí, kontakt se zajímavými lidmi, zaměstnání bez stresu a deadlinů, podpora kolegů, praxe, vedení, školení, příjemné prostory. Taková je práce u nás. Pošlete nám CV! Hledáme němčináře, angličtináře, češtináře a další lektory, kteří chtějí učit sebe i druhé.


Cambridge English: Advanced (CAE)

    Proficiency je ideální zkouškou, pokud chcete studovat či pracovat v zahraničí či ve společnosti, kde je angličtina firemním jazykem. Splněním zkoušky získáváte mezinárodně platný certifikát uznávaný univerzitami a zaměstnavateli po celém světě. Poplatek za zkoušku činí 4 750 Kč.
    Mnoho britských univerzit vyžaduje od zahraničích uchazečů dosažení daného skóre právě v této zkoušce. Zkouška také slouží k prokázání jazykových znalostí na imigračních odděleních ve Velké Británii, Austrálii, Novém Zélandu a Kanadě. Výhodou je, že nemusíte dosáhnout určité úrovně, abyste u zkoušky uspěli. V případě, že volíte obecnou verzi, vyhnete se tréninku testových dovednosti pro akademickou sféru. Poplatek za zkoušku činí Kč 5 500,-.
    Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát, který mu značně usnadní pozici při hledání nového zaměstnání. Poplatek za zkoušku činí 4450 Kč.
    Přijímací zkoušky nanečisto se konají v prostorách Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14.


Přijímací zkoušky nanečisto na gymnázia a střední školy

    Nejvyšší úroveň cambridgeských jazykových zkoušek.Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška na úrovni C2. Znamená nejvyšší úroveň znalostí a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Zkouška na úrovni znalostí rodilého mluvčího vyžaduje důkladnou přípravu a dlouhodobý denní kontakt s angličtinou.
    Nové termíny pro letošní týdenní intenzivní kurzy už jsou vypsané! Během jednoho týdne zvládnete tolik hodin, jako za celý semestr a krásně se přitom rozmluvíte. :) Týdenní pohodové, ale nabité, studium v klimatizovaných prostorách v centru ČB.
    Atelier Amos Vám nabízí přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky, které jsou skvělým doplňkem přípravy na jednotné přijímací zkoušky 2020 (typ Cermat). Jednotné přijímací zkoušky se týkají všech studentů, kteří se hlásí na obory ukončené maturitou. Seznam aktuálně otevřených termínů přijímacích zkoušek nanečisto naleznete v rozvrhu termínů a přihlášce.


Oficiální certifikát o vaší úrovni

    First je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny, ceněný při získávání nového zaměstnání. Vyžaduje pokročilé znalosti všech 4 jazykových kompetencí. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Upper-Intermediate (B2/B2+) a úspěšné složení této zkoušky obvykle vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (jako studenti i na referentských, asistentských i manažerských pozicích). Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.
    Certifikát Preliminary prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci. Poplatek za zkoušku činí 2900 Kč.
    Nabízíme přijímací zkoušky nanečisto ve třech cyklech. V každém cyklu je jiné zadání, zájemci se tedy mohou účastnit přijímacích zkoušek nanečisto vícekrát.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00