Jak na věc


zapojení sporáku kombinovaného certifikát o zapojení

CO POVAŽUJETE ZA NEJVĚTŠÍ VÝHODU U KRBOVÝCH KAMEN NA PELETY COLA ?

    22 do ovzduší. Kvalitu spalování určuje zejména druh a vlhkost materiálu. Vždy by mělo být použito záruční palivo dle výrobce. V automatickém režimu je nutné primární a sekundární vzduch zavřít. Dále se musí zavřít klapka ventilátoru hořáku, aby nedošlo k přisávání vzduchu. Nutné vytáhnout šamotové desky umístěné nad hořákem Nastavení výkonu a regulace Regulace výkonu u ručního topení se řídí otáčkami odtahového ventilátoru. V automatickém režimu se výkon řídí množstvím dodaného paliva do hořáku a otáčkami ventilátoru. Při zátopu kotel natopí kotlový okruh na požadovanou minimální teplotu. Poté se začíná pouštět přebytečná tepelná energie do topného okruhu. Pokud je topný okruh natopen, tak řídící jednotka vypíná připojená zařízení a kotel přechází do takzvaného útlumového režimu. Pokud klesne teplota otopné vody, kotel přejde zpět do provozu. Kotel lze napojit na pokojový termostat, který je celému systému nadřazený a kotel přechází do útlumu na základě dosažené požadované teploty v p


O NÁS » Informace » Zapojení peletových kamen

    25 7.9 Obsluha regulátoru Podrobný návod pro obsluhu regulátoru je obsahem balení kotle. Pro správnou funkci a před prvním zátopem je doporučeno si tento návod podrobně přečíst Popis a zapojení teplotních čidel Čidlo teploty ú.t. Čidlo detekuje aktuální teplotu vody v kotli a teplota se promítá displeji řídící jednotky. Dle této hodnoty se vyhodnocují pracovní režimy. Čidlo se připojuje na vývod z kotle tak, aby mělo možná co nejlepší kontakt pro přenos tepla. Montuje se buď do jímky, nebo se připevňuje na trubku izolační páskou tak, aby se mosazná část co nejlépe dotýkala. Je nutné dát pozor, aby se vodič nedotýkal žádného elementu topné soustavy! K zajištění důkladného měření teploty se doporučuje užití teplovodivé pasty. Není možné použít olej, může to vést k poškození čidla! Čidlo teploty t.u.v. Čidlo detekuje teplotu vody v bojleru t.u.v. Na základě teplot poté vyhodnocuje zapínání a vypínání čerpadla t.u.v. Toto čidlo se montuje buď do jímky nebo se připáskuje na potrubí a zaizol


NAPOJENÍ PELETOVÝCH KAMEN NA KOUŘOVOD A TOPENÍ

    18 Obr. č. 10 Montáž zásobníku na podavač Postup montáže řídící jednotky FOX: 1. Umístit řídící jednotku z levého nebo pravého boku na kotel. Kabely z jednotky stáhnout po bočním opláštění za kotel. 2. Zapojit teplotní čidla dle návodu. čidlo ústředního topení vložit do jímky na přípojce výstupní vody z kotle čidlo teplé užitkové vody vložit do jímky boileru nebo na přívod čidlo omezovače teploty (havarijní termostat) vložit do samostatné jímky na přípojce výstupní vody z kotle, co nejblíže ke kotli čidlo teploty násypky připojit do trubičky umístěné na šneku za ventilátorem další dle návodu řídící jednotky FOX 3. Připojit dle návodu řídící jednotky podavač, ventilátor, čerpadla. 4. Dále postupovat dle návodu na řídící jednotku FOX. 6 Obsluha kotle uživatelem Kotel musí být obsluhován dle pokynů výrobce, aby bylo dosaženo bezproblémové funkce kotle, proto je doporučeno důkladně prostudovat tento návod a návod od elektronické regulace FOX. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a


Pro připojení kouřovodu na peletová kamna používáme kvalitní nerezové tlakové kouřovody.

    10 Tab. č. 2 Záruční palivo v automatickém provozu Palivo Druh paliva Provoz Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg -1 ] Hnědé uhlí ořech 2 Automatický ,2 Tab. č.4 Záruční palivo - hnědé uhlí (automatický provoz) Palivo Tříděné hnědé uhlí z Dolů Bílina (úpravna uhlí Ledvice) - ořech 2 Zrnitost [mm] Výhřevnost [MJ.kg-1] obsah popele [%] obsah vody [%] obsah síry [%] Měrná sirnatost [g/mj] Obsah dehtu v sušině [%] Obsah dehtu v hořlavině [%] 10,25 18,2 9,8 Max.20 0,76 0,44 15,1 15,71 5) Montáž kotle Při manipulaci i skladování výrobku je nutné dát pozor, aby nedošlo k jeho porušení. Instalaci smí provádět pouze firma nebo pracovník zaškolený výrobcem kotle v souladu s montážními předpisy a dle vypracovaného projektu. Před instalací je nutné zkontrolovat úplnost a neporušenost balení kotle, zda souhlasí údaje s výrobním štítkem dle projektu. Před uvedením kotle do provozu musí být splněny podmínky dle ČSN (např. revize komínu, schválení vhodnosti kotle kominickým úřadem, projekt topného systému,


Specialisté na kvalitní peletová kamna

    7 Univerzální hořák zde dochází ke spalování hnědého uhlí, podporováno ventilátorem. Ventilátor hořáku podporuje hoření paliva v univerzálním hořáku. Klapka ventilátoru nutné zavřít tuto klapku při ručním topení, aby nedocházelo k přisávání vzduchu přes hořák. Zásobník zásobník pro hnědé uhlí o velikosti 350l Šamotové desky - nad hořák se při ručním režimu musí umístit šamotové desky. Regulace kotle řídí množství vzduchu za pomocí regulace otáček ventilátoru, reguluje účinnost kotle na základě výstupních teplot u zplyňování. Při automatickém řežimu řídí dodávku paliva, ventilátor hořáku a odtahový ventilátor. Ovládá čerpadla kotle a směšovací ventily + může také hlídat akumulační nádrž. Turbulátor výměníku přídavné zařízení, které se nachází v zadním výměníku v trubkovnicích. Turbulátory zvyšují účinnost a zjednodušují čištění kotle. Dochlatovací smyčka Smyčka, která musí být na jedné straně trvale připojená na vodní řád a na druhé straně na odpad. Systém hlídá za pomocí bimetalového č


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00