Jak na věc


zš konečná karlovy vary výroční zpráva

Školní poradenské pracoviště

    Děti ze školní družiny se potkaly s Mikulášem, andílky a čertem. Děti z druhého oddělení si připravily krátké pásmo písniček a básniček. Laskaví andílci předali všem dětem balíček. Čertík pohrozil, aby nikoho nenapadlo zlobit nebo neposlouchat a vlídný Mikuláš si poslechl od všech příslib slušného chování.
    V pátek 6. prosince se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje Děčínské školní ligy v mini házené. Sportovní soupeření se odehrávalo na Základní škole Na pěšině v Bynově a naše družstvo statečně reprezentovalo naši školu, přestože malí sportovci začali trénovat až v listopadu. 
    Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
    V pátek 6.12. se skupinka dětí ze školní družiny vydala na odpolední procházku autobusem do centra města. Prohlédli jsme si známá místa a budovy, adventní výzdobu, zpívající strom, místo, kde se bude i naše škola prezentovat svým vystoupením a výrobky dětí. Načerpali jsme vánoční atmosféru a to i přes to, že ještě nesvítila žádná světýlka. Prožili jsme příjemné nevšední odpoledne.
    Ve čtvrtek 21. 11. 2019 bude z důvodu odstávky elektrické energie zkrácená výuka. Žáci 1. stupně buduo končit výuku v 11:30 a žáci 2. stupně ve 12:15.


21.11.2019 4.11. 2019 - sázení stromů

    Potom si děti měly možnost trochu zasoutěžit a zazpívat. I když jsme kvůli havárii vody museli opustit pohodlí naší družiny, v náhradních prostorách, které nám poskytly paní učitelky, jsme si celé odpoledne krásně užili.
    Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční jarmark, který se koná ve čtvrtek 12.12. od 15. do 17.hodin ve školní jídelně. Můžete se těšit na vánoční vystoupení našich žáků, dětí z mateřské školky a pochopitelně plné stánky našich originálních výrobků. Těšíme se na Vás.
    5. 12. se žáci školy zúčastnili přednášky o hudbě přírodních národů. Za exotických zvuků domorodého australského nástroje didgeridoo se spusta žáků rozpohybovala do daného rytmu :-) Dalším exotickým nástrojem byl gong, na nějž není jednoduché hrát. Pan Ondřej Smeykal za poutavého vyprávění seznámil zúčastněné jak se zvyky domorodců v Austrálii, tak se svými cestovatelskými zážitky a vztahem hudbě a pro nás exotické zemi vůbec.


Elektronická žákovská

    Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.
    Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení: Základní škola s kapacitou 240 žáků, Mateřská škola s kapacitou 77 dětí, Školní družina s kapacitou 60 žáků, Školní klub, Školní sportovní klub, Žákovská a učitelská knihovna, Školní jídelna základní školy, Školní jídelna mateřské školy. V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm a Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00