Jak na věc


zápis přípravného výberu spolku do veřejného rejstříku

Zápis z ustavující schůze Spolku

    14 Příloha č. 8 - Přihláška k PSK Přihláška do Pražského svazu karate Tímto se naše organizace přihlašuje za řádného člena PSKe se všemi právy i povinnostmi. Název TJ/SK: Adresa: IČ: Číslo registrace stanov u MV ČR: Kontaktní adresa pro zasílání pošty: Předseda: Telefon na předsedu: Telefon na kontaktní osobu: Počet členů TJ/SK ke dni podání přihlášky: Nedílnou součástí této přihlášky je fotokopie řádně zaregistrovaných stanov TJ/SK u MV ČR. V dne Podpisy dvou statutárních zástupců TJ/SK a razítko TJ/SK XIV


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00