Jak na věc


www fatym vranov nad dyjí marek dunda o svatosti smireni

Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin

    - celebruje P. Daniel Peter Janáček, OPraem, opat z Prahy - StrahovaSvětelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)svátostné požehnání v Lurdské jeskynirozloučení s poutníky
    Zelený čtvrtek - 24.3.2016Káže otec Marek Dunda o jednotě rodin, kněžství a trpělivém mučednictví.Čtení: www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=24&m=3&r=2016#EV
    Bílá sobota - 26.3.Otec Marek o sv. Petrovi, smutných křesťanech a milosrdném manželství.Čtení: www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=3&r=2016#EV
    Jáhenské a kněžské svěcení – 22. června - jáhenské a kněžské svěcení se koná 22. 6. v 9.00 h. v Brně na Petrově.
    Třebíčský děkan o. Jiří Dobeš a misionář o. Marek Dunda prakticky promlouvají k „popocházečům“ - účastníkům lidových misií, kteří zvou všechny ve farnosti na misijní program.
    7.30 mše sv. v kostele – za všechny živé a zemřelé kněze, kteří zde sloužili a slouží farníkům a poutníkům – Mons. Jindřich Bartoš - děkan


O. Marian Kuffa - kázání Klokočov, 9. srpna 2019

    Téma: Co je a jak působí FaTym, představení Jeníkova.Proměny adoptivní farnosti - opravy, mezilidské vztahy a svátosti.Peripetie a zapojení FaTymských farníků.Nestálost - každý obyv. Mostu se v prům. jednou do roka přestěhuje. Co dobrého to přináší?Příběh z tábora pro jeníkovské děti.Zvláštní Boží působení - příběh o uzdravení dítěte a získání kostelníka.Výhodnost a potřebnost vnitrostátních misií, (ne)naplněná očekávání.Pozvání k misiím pro ostatní české křesťany.
    Téma: vliv družstevnictví na kriminalitu,jsou lidské osudy předem dané okolím?,co lze s milosrdenstvím dělat.Obnovení manželských slibů.List moderátora FaTymu čte otec Jan Richter (Nik) při bohoslužbě dne 27.12.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: www.vira.cz/Nedelni-liturgie/Svatek-Svate-rodiny-cyklus-C-2.html
    Téma: Kříž a církevní školství,intenzivní prožití tajemství sv. kříže - sv. Tomáš Akvinský,kolektivní vina,půst za pronásledované křesťany.Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 14.9.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: www.vira.cz/Nedelni-liturgie/Svatek-Povyseni-svateho-Krize-cyklus-A.html Omluva: Chybí minuta záznamu (9:40).
    Primiční mše sv. P. Štěpána Trčky ve Slavonicích - 23. června – začíná v 15.00 hodin v kostele Božího Těla ve Slavonicích.
    10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Karel Orlita, Brno


Rytířstvo Neposkvrněné - Militia Immaculatae (MI)

    Pro soluňáky – 7.-10.3. – vede P. Marek Dunda, pro ženy – 14.-17.3. – vede jáhen Ladislav Kinc, pro ženy – 21.-24.3. – vede P. Milan Plíšek
    9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Savio Řičica, OP, Olomouc
    1. sv. přijímání – 16. června – letos se koná v únanově při mši sv. v 8.00 hodin, v Hl. Mašůvkách při mši sv. v 9.30 hodin.
    Více o misijní pouti ve Vranově zde. První misijní přednáška: www.tv-mis.cz/titul.php?id=1218 . Druhá misjiní přednáška: www.tv-mis.cz/titul.php?id=1220.
    Pouť se koná 16. června – v 15,30 sv. růženec, v 16.00 mše sv., další dny 13., 14., 15. 6. u sv. Antonína v 18.00 sv. růženec, 18,30 mše sv.
    Koncert ke dni hudby – 21. června - Koncert se koná v 19.00 v kostele sv. Michala, vystoupí Znojemský komorní orchestr a Minima.
    Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 27.3.Otec Jan Richter (Nik) čte pastýřský list arcibiskupa Jana k Velikonocím. Čtení: www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp?d=27&m=3&r=2016#EV


Mons. Hoser: Počet poutníků v Medžugorje přibývá

    O. Marek Dunda je koordinátorem FATYMU (Farního Týmu) Vranov nad Dyjí, který organizuje tzv. lidové misie. Více o nich najdete na evangelizace.cz či fatym.com či na tv-mis.cz/titul.php?id=1156
    V 15.00 hod. německá mše svatá; mši sv. v 18.00 hod. v Lurdské jeskyni celebruje P. Karel Simandl. Po mši sv. následuje průvod Božího Těla k připraveným oltářům.
    V 15.00 hod. německá mše svatá; v 17.30 křížová cesta, + možnost přijmout novokněžské požehnání, mše sv. v 18.00 celebruje P. Vojtěch Zahrádka, novokněz Hodoníně.
    Slavnost Božího Těla – 23. června - v únanově mše sv. v 8.00 hodin, potom průvod na náves + pobožnost. V Hl. Mašůvkách mše sv. v 10.15 hodin, pak průvod k připraveným oltářům. Ve Znojmě – u sv. Mikuláše mše sv. v 9.00 hodin s adorací před kostelem.


Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí

    Téma: Co znamená přát štěstí, Karel IV. a nejšťastnější člověk, Panna Maria Bolestná ale ne Nešťastná, mír ve světě a v domě - někdo se o něj musím snažit.Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 1.1.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Omluva: Přetrvávají technické potíže s nahrávkami, chybí konec záznamu. Čtení: http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/Slavnost-Matky-Bozi-Panny-Marie-biblicka-cteni.html
    Téma: Těžební limity, přímluva komunistů a přímluva P. Marie Nanebevzaté,smutní křesťané a rozjímání vděčnosti,zavařený počítač a křesťanská nutnost zvládat extrémy,mariánská vyobrazení ve vranovském kostele.Káže otec Marek Dunda při poutní bohoslužbě dne 9.8.2015 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí. Vranovstká pouť při slavnosti Nanebevzetí P. Marie je zde z organizačních důvodů slavena ne 15.8., ale již v neděli předtím.Čtení: Lk 1,39-56
    Autobus v sobotu ze Znojma – Vídeňská u mostu 17.00 hod., Palackého, Lázně, Přímětická, Přímětice 17.15 hod. Zpět po skončení celé večerní pobožnosti.
    Téma: Jidáš a my,Cyril a Metoděj - nezaskočeni nečekanou situací,"Co nemůžeš změnit, trpělivě nes!" - a vytrvale se modli. Káže otec Marek Dunda při bohoslužbě dne 15.4.2014 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Čtení: 1. čtení: Iz 49,1-6, Žalm: 71, Evangelium: Jan 13,21-38Pouť Nový Jeruzalém je vždy 15tý den v měsíci.


Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C)

    Jak se zastavit ve shonu všedního života a nabrat novou duchovní sílu je hlavním motivem sestřihu z 8. pěší pouti na Velehrad.K přípravě sestřihu byl pozván renomovaný konzultant z oboru lékařství, aby dokument doplnil o stanovisko lékařské vědy k tématu pěšího putování.
    Pro mládež – v sobotu 9. března – vede P. Jiří Jeniš, pro ženy – v sobotu 16. března – vede P. Pavel Lacina, pro muže – v sobotu 23. března – vede P. Stanislav Pacner, Začátek vždy od 9.00 – 17.00 hodin, koná se vždy v dominikánském klášteře na Dolní České.
    Oslava výročí 160 let kongregace 200 let dostavby zámku v Břežanech. Děkovná mše sv. k tomuto výročí začíná v 10.00 hodin. Mši sv. celebruje o. biskup Vojtěch Cikrle.
    - celebruje Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovickýSvětelný průvod na Kalvárii (svíce vzít s sebou)svátostné požehnání v Lurdské jeskynirozloučení s poutníky
    Pouť se koná 10. června – v 15,30 sv. růženec, v 16.00 mše sv., další dny 11., 12., 13. 6. u sv. Antonína v 18.00 sv. růženec, 18,30 mše sv.
    Co obnáší roznášení programů po domácnostech? K čemu je osobní kontakt a jak může vypadat taková návštěva?Bát se? Paralela s tříkralovými koledníky.Čeho se vyvarovat a co je účelem?


Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C)

    10.30 mše sv. v Lurdské jeskyni – Na poděkování za vyslyšení proseb farníků a poutníků – P. Roman Kubín, Brno
    Téma: Svatá rodina - vzor dneška, krize našich rodin a jak je uzdravit (tři rady), kdo má opravdu řešení.  Kázání (list) napsal otec Marek Dunda, četlo se při bohoslužbě dne 29.12.2013 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí.Omluva: Video-záznam chybí. Naleznete zde pouze textovou podobu kázání, která však stojí za přečtení. Rozsah je jeden a půl stránky A4, formát PDF.Čtení: http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/Svatek-Svate-rodiny-cyklus-A-1.html
    9.00 mše sv. v Lurdské jeskyni – všechny živé i zemřelé dobrodince a pomocníky farnosti a poutního místa – P. Kliment Mikulka, OP, Praha

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00