Jak na věc


vzpomínka na zemřelé texty verše

Fráze svatý boj byla nalezena v 38 textech.

    8 Dopis sestry Pavly Dopis nemocným, listopad Převzato z Proglasu Interpret: Magda H. Drazí nemocní! Listopadový všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby jakoby přímo mluvil o situaci většiny lidstva na celém světě. Prosí nás o modlitby: Aby opuštění lidé zakoušeli Boží blízkost a podporu bližních. My si snad všechnu tu hrůzu a zoufalství, které tato prosba vyjadřuje ani nedovedeme představit. Vyhnáni ze svých rozbitých domovů, na útěku neznámo kam před hordou fanatiků, mučeni, vražděni nebo zabíjeni v nesmyslných válkách či hladomorem. Bída a utrpení nevinných lidí a dětí volá přímo do nebe, ale nezdá se, že by snaha potentátů tohoto světa o účinnou pomoc byla co platná. Není přece možné, aby touha po moci a penězích nebo jen po ničení vypudila z kosmu poslední zbytky lidského citu! Co nám opravdu chybí, je Bůh! Jeho láska, jeho pokoj, jeho naděje. Nemůžeme pomáhat tam někde daleko, ale můžeme pomáhat zde. Opuštění lidé jsou všude! Nejdřív je ale nutné zbavit se, co nám v tom brání. I my j


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00