Jak na věc


vzory sportky

PŘED PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY PRŮMYSLOVÉHO VZORU:

    Tribal motivy patří mezi nejrozšířenější motivy tetování. Jedná se o geometrické obrazce, které se prvně objevily u starých Polynésanů. Díky rozvoji námořní dopravy se dostaly i do Evropy. Tribal vzory zpravidla nic nevyjadřují, ale plní především estetickou funkci. Tatér se při jejich tetování musí především snažit o jejich správné umístění tak, aby kopírovaly lidské linie a svaly. Jak dobře tribaly na těle vypadají se můžete přesvědčit např. u sexsymbolu Randyho Ortona. Tyto krásné vzory se často umísťují na lýtko, paži, ale i na další místa na těle.
    O průběhu celého přihlašovacího řízení vás budeme nadále průběžně informovat. Jako zdárné ukončení celé registrace obdržíte Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru s právem výlučného užívání předmětného průmyslového vzoru pro území, pro jaké je chráněno.
    Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled (design) výrobku nebo jeho části. Jako průmyslový vzor lze přihlásit k ochraně výrobek, který je nový a který je typický zejména svým tvarem, liniemi, obrysy, barvou, strukturou nebo zdobením. Jedná se především o produktový design, průmyslový design či grafický design. Průmyslovým vzorem lze chránit designové řešení až 25 let.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00