Jak na věc


vzo rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

    16 4. Dohled nad plněním povinností zvláštního příjemce důchodu Pozn.: Nejedná se o kontrolu na základě vydaného pověření, jedná se o dohled. Po vydání rozhodnutí má dle 10 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad dohlížet na to, zda ustanovený zvláštní příjemce důchodu plní své povinnosti. Obecní úřad dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti ( 118 odst. 4); neplní-li zvláštní příjemce své povinnosti, rozhodne obecní úřad o ustanovení jiného příjemce. Zákon č. 582/1991 Sb., o sociálním zabezpečení, neřeší místní příslušnost, tedy nestanoví, který obecní úřad má v dané věci rozhodnout a vykonávat následně kontrolu, a zda se místní příslušnost řídí místem trvalého pobytu oprávněné osoby nebo osoby, která se má stát zvláštním příjemcem. Proto se subsidiárně použije správní řád - konkrétně ustanovení 11 odst. 1 písm. d), podle kterého místní příslušnost je stanovena podle místa


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00