Jak na věc


vyhláška ministerstva dopravy a spojů o schvalován

Vyhlášky o koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

    Obecně závazná vyhláška č. 1/2018,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
    OBEC ChotusiceObecně závazná vyhláška č. 5/2016,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůviz. příloha
    Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
    Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
    Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční úhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
    Vedle zákonů se AOPK ČR  řídí celou řadou vyhlášek, jejichž výběr (platných ke dni 4. 1. 2015) naleznete v níže uvedeném přehledu včetně možnosti prohlédnout si danou vyhlášku v online verzi.


Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

    Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
    Obecně závazná vyhláška obce Chotusice č. 4/2016,kterou se stanovují podmínky pro pořádání veřejně přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00