Jak na věc


vydávání obecně závazných vyhlášek u městských čás

Územní studie Karviná - Hranice. Textová část

    5 c) ubytovací jednotka pro neplatiče nájemného d) stavba pro výrobu a skladování e) zemědělská stavba f) čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG g) parkovací stání, odstavné stání a garáž pro nákladní automobily, stavební stroje a autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel h) samostatná stavba garáže na pozemku i) sběrna surovin a šrotu, včetně změny účelu užívání stavby pro sběr a výkup surovin a šrotu j) provozovna služeb, která má charakter výrobního provozu k) autoservis, autoopravna l) vrakoviště B) Občanská vybavenost (OV) Plochy občanské vybavenosti jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení (max. 3 nadzemní podlaží, zastřešené plochou střechou), které slouží veřejné potřebě v uvedených funkcích: - obchod, služby, sociální výstavba, restaurace Přípustné: a) obchodní a administrativní budova b) provoz pro stravování c) stavba pro správu, pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické a školské účely, včetně střediska pro mládež a zájmovou činnost d) ho


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00