Jak na věc


vyšetření mamografem@fn brno obilní trh

PROPOUŠTĚNÍ FYZIOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ VE FN BRNO V ROCE PRACOVIŠTĚ OBILNÍ TRH

    20 PŘI PROPUŠTĚNÍ MATKA DOSTÁVÁ DO RUKOU: Zdravotní a očkovací průkaz, zubní průkaz Propouštěcí zprávu o zdravotním stavu a všech vyšetřeních, případné léčbě, kterou dítě v porodnici podstoupilo (SCR, vyšetření kyčlí, katarakta) Vyplněný dotazník k definici rizika tuberkulózy. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 537/2006 Sb. (Od 11/2010 se děti v porodnici neočkují. Indikace očkování proti TBC je uvedena v příloze č.3, k vyhlášce č.537/2006 Sb. 3)
    24 CO VŠE SE DO DRG POČÍTÁ? Cena za lůţkodny Cena za kategorie Cena za ZúM, ZúLP Lékařské výkony (prohlídky, operace) Vyšetření provedená komplementem daného ZZ
    3 METODICKÉ OPATŘENÍ VĚSTNÍK ČÁSTKA 7/2005 Vydalo Ministerstvo zdravotnictví Postup zdravotnického zařízení při propuštění novorozence do domácí péče Propuštění za daných podmínek: nejdříve po 72 hodině po porodu zdravotní stav novorozence dovoluje jeho propuštění do domácí péče nejsou známé jiné závaţné okolnosti, které by bránily propuštění jsou odebrány krevní vzorky pro povinné screeningové vyšetření
    1 PROPOUŠTĚNÍ FYZIOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ VE FN BRNO V ROCE PRACOVIŠTĚ OBILNÍ TRH Bc. Blanka Bártová Bc. Hana Řičicová Neonatologické oddělení 10 RI FN BRNO, PRM Obilní trh 11


Kontakty: lidĂŠ a organizace ve ScreeningovĂŠm programu, infolinky

    21 DRG - SYSTÉM Diagnosis Related Group anglický název překládán jako skupiny vztaţené k diagnóze, vznik u USA 1965, u nás od Medicínsko ekonomický pohled na hospitalizaci Klasifikační systém, vychází z údajů o jednotlivých případech (o nemocných), které zařazuje do limitovaného počtu DRG skupin (co nejpřehlednější a ne příliš velký počet skupin) Placení za případ diagnózu epizodní nemoci
    4 PROPUŠTĚNÍ NOVOROZENCŮ NA ODDĚLENÍ ROOMING - IN 3. den - novorozenci, kteří v den propuštění dosáhnou ve hodin 4. den ostatní novorozenci 5. den novorozenci narození S.C.
    10 MATKA PRŮVODCE HOSPITALIZOVANÉHO DÍTĚTE Matka propuštěna z poporodního oddělení, přijata na Pokoj pro průvodce hospitalizovaného dítěte, tzv. Hostinský pokoj (od srpna 2009) o Vypracované Závazné pokyny pro průvodce hospitalizovaného dítěte na PRM FN Brno - poučení pro matku o chodu oddělení - platba - pouze regulační poplatek 60Kč/den
    19 PŘED PROPUŠTĚNÍM MATKA PODEPISUJE, ŢE BYLA POUČENA: O Syndromu náhlého úmrtí kojenců O výţivě a péči o novorozence po propuštění do domácí péče O methemoglobinémii a kojenecké vodě na přípravu kojenecké stravy O zaregistrování dítěte do 48 hodin u PLDD a předání propouštěcí zprávy


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00