Jak na věc


vstup a přihlášení do datové schránky obchodní společnosti

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

    6 Bude-li instalace úspěšná, zobrazí se Vám v jejím závěru tato obrazovka s testovacím formulářem: Instalace doplňku pro platformy Linux a MAC Odkaz na balíčky pro OS Linux (podporované distribuce)
    3 2. Krok instalace rozšíření 602XML Filler pro prohlížeč 602XML Filler je volně stažitelný doplněk pro váš prohlížeč, který vám umožní práci s datovými zprávami a formuláři ve vaší datové schránce. Díky tomuto prvku je zároveň možné datové zprávy prohlížet, je zaručena funkce bezpečnostních prvků, časových razítek a legislativní podmínky, které datové zprávy pro řádné fungování systému musí splňovat. Před instalací ověřte, že jste na vašem počítači přihlášeni pod administrátorským účtem (můžete instalovat všechny programy apod.), instalaci je možné provést pouze pod tímto účtem bez omezených práv. Na konci prvního kroku jsme pokračovali na přihlašovací stránku datových schránek Nyní vidíte přihlašovací stránku. Než zadáte přihlašovací údaje do datové schránky, klikněte na odkaz Jste zde poprvé? Zde najdete výběr pro instalaci doplňku v podporovaných OS a prohlížečích. Podle používané platformy klikněte na příslušnou ikonu.


Doručení do datové schránky advokátní kanceláře

    I v řízení před správními orgány je nutno aplikovat zákon o elektronických úkonech, který v § 17 odst. 1 stanoví, že doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných právních předpisů se nepoužijí. Nepoužije se tedy ani § 20 odst. 6 správního řádu, který stanoví, že jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti, mohou písemnost určenou advokátu, včetně písemnosti doručované do vlastních rukou, přijmout rovněž ostatní společníci této společnosti, advokátní koncipienti nebo jiní její zaměstnanci.
    10 5. Krok nastavení Potvrzením změny hesla se dostáváte do tzv. předsíně své datové schránky (zatím neaktivované) a můžete provést základní nastavení. V nastavení datové schránky můžete měnit heslo a zaregistrovat Administrátora a další Pověřené osoby, které mohou manipulovat s Vaší datovou schránkou. Dále je možné nastavit ové adresy nebo číslo mobilního telefonu, na které budou zasílány informace o nových zprávách. Také je možné zaregistrovat Váš elektronický komerční certifikát pro bezpečnější přihlašování. Záleží jen na Vás, které funkce si nastavíte. Po nastavení datové schránky již zbývá pouze její aktivace, kterou provedete stiskem tlačítka AKTIVOVAT DATOVOU SCHRÁNKU. Před samotnou aktivací budete ještě jednou upozorněni na doporučená nastavení datové schránky a v posledním kroku vyzváni k odsouhlasení aktivace.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00