Jak na věc


vložkování komínu nerez ceník karviná

Příklady prodehtovaných komínů díky působení spalin

    Nejčastějším důvodem pro vložkování komínů jsou nově připojované spotřebiče, které mají odlišné požadavky na parametry vašeho stávajícího komínu. Zpravidla nové spotřebiče pracují efektivněji s velkým výkonem do topného systému. Díky tomu ale odvádí chladnější spaliny do komínu a tím dochází ke kondenzaci a dehtování spalin.
     Pravidelné revize komína je nutno provádět dle vyhlášky č.91/2010 Sb., O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, minimálně v pravidelném intervalu třech měsíců v topné sezóně. Pro Vaši bezpečnost doporučujeme provádět pravidelné revize až 3x za rok, podle typu paliva a stavu komína.
    Vložkování komínů je nutné provádět vždy, když se stará vložka stane nevyhovující. Může se jednat o pronikání zápachu spalin do objektu, pronikání kondenzátu do stěn komínového tělesa nebo v případě, že přecházíme na jiné palivo. Vložkování komínu je relativně náročný stavební zásah do komína a je vhodné jej svěřit profesionální firmě.


Keramické komínové vložky

    Před samotným započetím prací je nutné si uvědomit, že vložkování komínu způsobí zúžení jeho průduchu. Pokud by průduch pro novou vložku nebyl dostačující, lze komín rozšířit tzv. frézováním komínů. V takovém případě je nutné předběžné posouzení komína odbornou firmou. Zavolejte nám ještě dnes a domluvte si osobní schůzku. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti vložkování komínů. Garantujeme profesionalitu, odbornost a dodržování domluvených podmínek objednávky. Součástí našich špičkových služeb jsou také případné stavební úpravy. Spolehněte se na profesionály, kterým můžete důvěřovat.
    Vložkování komínů se velmi často provádí při rekonstrukcích, někdy s ním může být spojené i frézování komínů pro zvětšení průměru komínového průduchu pro osazení nové vložky. Toto řešení je cenově příznivější a daleko méně pracné, než bourání a stavění komínu nového.
    Kominictví Ostrava KOMINICTVÍ KORS, spol. s r.o. se zabývá vložkováním komínových průduchů od vzniku naší společnosti a to od všech druhů spotřebičů paliv – pevná (tuhá), plynná a kapalná paliva.
    Potřebujete poradit, kdy je nezbytné provést vložkování komínů? Obraťte se na profesionály. Podnikáme po celé ČR. Více informací naleznete v záložce pobočky.
    Máte-li obavy ze stavu, v jakém se nachází Váš komín, lze si jej nechat zkontrolovat. A to nejen z vnější strany, ale i z té vnitřní. Komínový průduch je totiž možné shlédnout příslušnou kamerou a teprve potom se rozhodnout, zda vložkovat či nikoli.


Provádíme vložkování komínů pro spotřebiče na plynná paliva:

    Před samotnou realizací vložkování komínu provádíme zaměření a prohlídku komínovou kamerou, abychom zjistili více informací o technickém stavu komínu. Následně vám navrhneme nejlepší technické řešení a zajistíme výběr vhodné komínové vložky.
    Zda bude frézování nutné např. kvůli dehtování, lze poměrně rychle a snadno zjistit pohledem do komína. A to ať už běžným pohledem, a nebo spuštěním speciální kamery, která nasnímá vnitřní povrch průduchu. Pokud je výsledným verdiktem frézování komínu, účinná frézka pak již vykoná to nejdůležitější, vytvoří prach, který je odebrán a vložkování komínu se již většinou může začít realizovat.


Zakázky malého rozsahu

    Bezpečnost Vašeho bydlení je důležitá. Komín bývá právem označován plícemi domu. Pokud ale komínový průduch z jakýchkoli důvodů neodpovídá platným předpisům, přestavba je nevyhnutelná. Ve většině případů není zapotřebí nového komínu, plně postačí efektivní rekonstrukce komínu, která je pro Vás šetrnější po finanční stránce a svými vlastnostmi se plně vyrovná novému komínu. V takovém případě tedy přichází na řadu frézování a následné vložkování komínu pomocí moderních, vyhovujících a bezpečných materiálů. Bezpečné komínové vložky pak zajistí dobrý tah při jakémkoliv druhu použitého paliva, odolnost vůči nasákavosti a vlhkosti, čisté ovzduší bez kouřového zápachu spalin ve Vašem domě a také bezpečné připojení moderního spotřebiče.
    Nezáleží rovněž na tvaru Vašeho průduchu. Ať je hranatý nebo kulatý, lze jej vyfrézovat. Navíc velikost průduchu není jediným důvodem, kdy k frézování komínu dochází. Může to být také nebezpečný dehet v komínu nebo jiná překážka, která zavazí a brání vložkování.
    Další nevýhodou je také nutnost při použití keramické vložky, vyfrézování většího otvoru, a s tím spojená i vyšší cena celkové rekonstrukce komínu. Keramické vložky nejsou na rozdíl od vložek nerezových tolik odolné proti teplotním šokům, zejména při rychlejším zátopu u spotřebičů na pevná paliva. Déle trvá celé prohřátí spalinové cesty na provozní teplotu. Častěji dochází k zadehtování.


Zakázky většího rozsahu

    Pro vložkování komínů pro spotřebiče na tuhá paliva (kotle pro UT vytápění, krbové vložky, krbová kamna a další spotřebiče na tuhá paliva) musí komínový průduch mít odpovídající průřez. V případě,že průřez stávajícího komínového průduchu neodpovídá vybranému typu spotřebiče, je nutné tento průduch zvětšit na odpovídající průřez pro instalaci nové komínové vložky provést frézování komínu. Pro tyto druhy spotřebičů paliv na tuhá paliva používáme komínové vložky z korozivzdorné oceli – nerez tl. 1 mm a 0,8 mm.
    Vložkování komínů provádíme zejména v Královehradeckém a Pardubickém kraji, ale i v rámci celé České republiky.
    Platných právních předpisů, kterými je nutno se nejen při kontrolách řídit, je však celá škála. Nemůžeme opomenout např. normu ČSN 73 1701 (Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí), která je při dodržení zvláště důležitá jako protipožární prevence, ale i jiné normy, jež jsou pro nás závazné. Na ty také nesmíme zapomínat. A jako odborná kominická firma s certifikací na ně ovšem nezapomínáme a řádně je dodržujeme.
    Jsme tradiční český výrobce komínů, komínových systémů, komínových vložek či spalinových ventilátorů. Ponořte se do světa komínů a komínových systémů také Vy!
    Dále si u nás můžete objednat revize komínů, kontroly komínů,  frézování komínů, montáže komínů a komínových systémů, průkaz energetické náročnosti budov, konzultace a regulace a vyhodnocování úspor.


Týniště nad Orlicí

    Samozřejmostí jsou vložky a roury certifikované v souladu s pravidlami EU. Nezapomínejte však, že je třeba brát v potaz i další odpovídající normy. Pokud totiž budu vložkovat např. pomocí nerezové vložky, musím se řídit tabulkami z normy ČSN 73 4201. Abych mohl použít nějakou konkrétní vložku, je nutné mít na zřeteli konkrétní druh nerez oceli, ze kterého je vložka zhotovena, poněvadž tím je určena i tloušťka neboli síla stěny roury nebo kovové vložky. Zásadní roli pro určení správných parametrů hraje i druh použitého paliva. Dále bychom mohli určovat průměr vložky, od kterého se odvíjí komínový systém dílů apod. Jen ze správné volby nerez vložky vyplývá, že vložkování komínů je pro laika poměrně náročná záležitost, zatímco my se těmito záležitostmi zabýváme denně.
    Mezi nejčastěji používané patří nerezové komínové vložky. Pro rovné komíny se používají vložky pevné. Pro komíny uhýbané vložky v flexi provedení - tento materiál je vhodný pro všechny druhy paliv (zemní plyn, pevná paliva, pelety, olej) a má využití u všech typů spotřebičů (kotle na ústřední vytápění, krbová kamna, krby, ohřívače vody a další topidla).
    Další alternativou pro vložkování komínů jsou keramické vložky. Pro vložkování komínů se používají spíše okrajově a jsou vhodné hlavně pro stavby nových komínů, které jsou rovné. Pro rekonstrukce stávajících komínů je ale nedoporučuji, a to hlavně z nutnosti mít stávající komín opravdu rovný.
    Další, v posledních letech často používanou variantou pro vložkování komínů, jsou vložky plastové. Používají se pro nízkoteplotní (kondenzační) spotřebiče na zemní plyn. Opět je možné použít pro rovné komíny pevné díly a pro komíny uhýbané v provedení flexi.


Plastové komínové vložky

    Samozřejmostí, je že veškeré práce týkající se vložkováníkomínů provádíme sami (žádné subdodávky) a zahrnují - přípravné práce (vystavení cenové kalkulace, zaměření, samotné vložkování a dopojení spotřebiče na komínový průduch s vystavením Revizní zprávy komínu.)
    Netáhne vám komín? Vždy vám při přikládání vnikne trochu kouře zpět do místnosti? Objevují se na vašem komíně dehtové skvrny? Pořizujete nový spotřebič a nebo se chystáte na přechod k jinému palivu? Je čas na vložkování komínu, které patří k nejčastějším způsobům rekonstrukce.
     Po skončení vložkování komínu je následně provedena kontrola spalinové cesty. Při konání revize komínu posuzujeme dodržování několika norem. Mezi základní normy patří: ČSN 73 4201 (Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv) a ČSN EN 1443 (Komíny - všeobecné požadavky). Je tedy kontrolováno hledisko správnosti provedení spalinové cesty, požární bezpečnosti a bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky je vystavena revizní zpráva.


Vložkování komínů

     Frézování komínů je využíváno v souvislosti s rekonstrukcí komínů, se zvětšením průduchu komína. Kvalitní frézování spočívá v ověřené technologii odebírání materiálu z vnitřní části komínového systému, odpovídající komínová vložka Vám pak bude garantovat použití i u nejmodernějších vytápěcích technologií, a to vše při výhodných podmínkách. Frézování je totiž zcela jistě finančně méně náročné nežli budování nového komína a též je časově rychlejší. Ale je také šetrnější k větším zásahům ve Vaší stavbě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00