Jak na věc


veřejný registr smluv

ÚZ č. 1335 - Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

    Soubor 19 předpisů rozdělených do 4 kapitol: silniční doprava; pozemní komunikace; veřejná přeprava cestujících; dráhy. K velkým změnám došlo u zákona o pozemních komunikacích (43 změn a doplnění od 1. 10. ...
    Předložená monografie se zabývá problematikou tvorby a šíření inovací v území, a to v kontextu jejich ovlivnění ze strany jednotlivých ekonomických subjektů při současném zohlednění sektoru jejich působení. Jedná se o velmi aktuální téma moderní ekonomie, která považuje kvalitu ...
    AKTUÁLNÍ VYDÁNÍPublikace stejně jako dosud obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů k veřejným zakázkám včetně rejstříku k zákonu. Nově jsou zde zařazeny právní předpisy z oblasti ochrany hospodářské soutěže, regulace veřejné podpory a investičních pobídek. Největšími změnami byl dotčen zákon o investičních pobídkách, ke kterému bylo nově vydáno nařízení vlády (září 2019), které stanoví parametry pro přiznávání investičních pobídek. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 6. 9. 2019, 288 stranISBN: 978-80-7488-369-9Obsah publikace


Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání

    Tato publikace se zaměřuje na soutěžní právo v nejužším slova smyslu, tedy na problematiku zakázaných dohod a zneužívání dominantního postavení, přičemž si klade tři základní otázky. Zaprvé, nakolik je české soutěžní právo skutečně harmonizováno s právem unijním, nejen pokud jde o ...
    Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...
    Ke dni 1. září 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který reaguje na legislativu ...
    Cena: 390 KčKOUPITZákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže - KomentářRoman Kramařík, Michal Petr, Karel Svoboda, Martin Sztefek, Jan Valdhans - Wolters Kluwer, a. s.
    Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování ...


Co obsahuje platná verze zákona o registru smluv

    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 6. 9. 2019".Knihy k tématu Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydáníDavid Raus, Andrea Oršulová - Wolters Kluwer, a. s.
    Cena: 1 299 KčKOUPITVeřejné stavební investiceZdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka, - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    První vydání komentáře k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže přináší ucelený výklad k tomuto předpisu, který do českého právního prostředí od 1. 9. 2017 implementuje směrnici 2014/104. Publikace se nemůže obejít bez výkladu souvisejících unijních norem, jakož i bez ...
    Cena: 580 KčKOUPITBIM pro veřejné zadavateleZdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00