Jak na věc


výpověď ze strany zaměstnavatele ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele

    Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (§ 66 ZP). Doporučujeme neuvádět žádný důvod (předejití případného sporu např. ve vztahu k nerovnému zacházení nebo diskriminaci zaměstnance, pro který by mohlo být zrušení ve zkušební době prohlášeno v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru soudem za neplatné).
    Zkušební doba není povinnost. Smluvní strany si mohou zkušební dobu sjednat, pokud na tom mají zájem. Zkušební doba musí být vždy sjednána, nikdy nemůže být stanovena jednostranně zaměstnavatelem. Zákoník práce limituje maximální délku zkušební doby na:
    Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Zákoník práce tedy již nestanoví povinnost doručit písemné oznámení o zrušení druhé straně alespoň tři dny přede dnem skončení pracovního poměru.
    Vzor výpovědi z pracovního poměru, výpověď dohodou, výpověď z nájmu bytu, výpověď plné moci, výpověď smlouvy a další vzory výpovědi na blogu věnovaném výpovědi. Zde naleznete vzory výpovědí zdarma ke stažení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00