Jak na věc


výpočet alimentů na deti 2018

Máte pochybnosti o výši Vašeho důchodu?

    Aby nebyl výpočet důchodu tak jednoduchý, z osobního vyměřovacího základu musíte spočítat výpočtový základ. Výpočtový základ je zredukovaný osobní vyměřovací základ. Tato redukce reflektuje sociální solidaritu zakotvenou v zákoně bohatších s chudšími. Neboť: Existují dvě redukční hranice (pro rok 2010 to je 10 500 a 27 000), pokud je Váš osobní vyměřovací základ nižší než 10 500 (nevydělávali jste mnoho) nic se nepřepočítává a je to pro Vás výpočtový základ. Pokud je vyšší než 10 500 Kč, dostanete z částky přesahující hranici 10 500 Kč pouze 30% a pokud je dokonce vyšší než 27 000, dostanete z částky tuto hranici přesahující pouze 10%. Touto redukcí osobního vyměřovacího základu dostanete Váš výpočtový základ.
    Aby měl uživatel výpočtového programu vždy jistotu jeho správnosti, jsou použité výpočty řádně podloženy textovou dokumentací, ve které nalezne například popis strategie výpočtů nebo odůvodnění výběru vzorců a podrobný příklad jejich uplatnění v programu.
    Samotný výpočet důchodu je velmi komplikovanou záležitostí a je prakticky nemožné, že by jej člověk neznalý problematiky dobře spočítal. Protože výpočet důchodu závisí prakticky na datech z celého života, může se stát (a stává se), že se při něm udělá chyba a senioři tak pobírají na důchodě méně než by měli a ani o tom nemusí vědět.
    Do výpočtu důchodu vstupují dvě zásadní okolnosti: 1) Jak dlouho jste pracovali, studovali, starali se o děti, atd. 2) Kolik jste si vydělali od roku 1986.


Transparentnost vnitřních výpočtů

    Vytvořené programy jsou podrobně testovány dosazováním a výpočtem z referenčních hodnot, které jsou v praxi reálné. Pro tyto referenční hodnoty je paralelně a samostatně vytvářen kontrolní výpočet. Oba druhy výsledků jsou pak porovnávány a je vyhodnocována míra neshody. Tímto způsobem lze spolehlivě vyhodnotit kvalitu našich programů. Další kontrolní tabulky k ostatním částem programu naleznete na stránce Download.
    Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištěníOdchod do důchodu :-)
    Z Vašich výdělků od roku 1986 se stanový takzvaný osobní vyměřovací základ. To je průměrná hrubá měsíční mzda přepočítána na aktuální hodnotu peněz. Co to je? Vydělat v roce 1990 sto tisíc, nebylo jako vydělat nyní sto tisíc. Je tedy třeba starší výdělky přepočítat na aktuální hodnotu peněz. Poté co takto přepočítáte všechny výdělky, spočítáte z této částky kolik jste si vydělávali průměrně za měsíc a dostanete zmiňovaný osobní vyměřovací základ.


Detailní informace k částem programu

    Nyní si musíte spočítat kolik máte dobu pojištění - a to je kámen úrazu, každá doba se hodnotí jinak (péče o dítě, pracovní úřad, práce, atd.). Pokud si například spočítáte, že doba pojištění činí 42 let a 30 dní, dostanete k důchodu za každý ukončený rok pojištění 1,5% z výpočtového základu. Tedy v tomto případě 42*1,5 = 63%. K této částce ještě připočítáte 2170 Kč a máte výpočet důchodu hotový.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00