Jak na věc


výpis z karty řidiče na poště

Certifikát prověřené společnosti

    Výdej dat z registru řidičů formou výpisu z evidenční karty řidiče nebo výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území ČR zajišťuje:
    platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, cizinec předkládá povolení k pobytu )
    Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb. oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, podané žadatelem osobně nebo v zastoupení nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele pouze:


Formuláře, náležitosti, doklady

    Hořice, Jičín - Další zjednodušení a zrychlení komunikace mezi úřady a občany přináší od ledna rozšíření služeb v rámci systému Czech POINT. Na kontaktních místech, která fungují na řadě obecních a městských úřadů, ale také třeba na pobočkách České pošty, si mohou lidé nově vyžádat i výpis z karty řidiče, tedy jednoduše zjistit, kolik trestných bodů už nasbírali. Na těchto místech jsou už delší dobu vydávány také výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku či rejstříku trestů.
    Žádost o výpis z evidenční karty řidiče se podává na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností .Výdej dat z registru řidičů fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00