Jak na věc


ukončení nájemní smlouvy vzor

Nájemní smlouva od 1.1.2014 vzor zdarma ke stažení

    V ……………………………… dne ……………………………………
    Podnájem je akcesorický právní vztah vznikající mezi nájemcem určité věci a třetí osobou, které nájemce zřídí užívací právo k nájemcem najaté věci. Základní znaky podnájmu jsou téměř totožné se základními znaky nájmu, a to s výjimkou úplatnosti, kdy podnájem může být zřízen i bezúplatně. Většinou však bývá výše podnájemného a jeho splatnost ve smlouvě stanovena.
    I nadále NOZ stanoví povinnou písemnou formu smlouvy o nájmu bytu, nicméně pokud by byla sjednána pouze ústní nájemní smlouva, nemůže nedostatek písemné formy jako důvod pro neplatnost nájemní smlouvy namítat pronajímatel. NOZ tímto chrání poctivého nájemce.


Smlouvy a jejich vzory zdarma ke stažení.

    Nový občanský zákoník (NOZ) zásadně zúžil výčet povinných náležitostí nájemní smlouvy, která musí v podstatě obsahovat pouze dohodu o předmětu nájmu (co bude pronajato) a dohodu o úplatě za užívání předmětu nájmu. Další povinné náležitosti nájemní smlouvy NOZ již nestanoví, není tedy nutné nadále sjednávat pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši.
    Výpověď nájmu bytu podle § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy nájemce poruší hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00