Jak na věc


typ zástavní právo smluvní zástavní právo soudcovs

Některé aspekty úpravy veřejných seznamů

    V předchozím textu jsem se snažil poukázat na to, že řada předpisů obsahuje regulaci různých evidencí věcí a zápisů práv k nim. Povaha toho kterého seznamu je však mimořádně sporná. Mezi různými zákony nelze najít jasné pojítko a snahu o zachování stejné konstrukce. To platí nejen pro uvedené zákony (a uvedené rejstříky), nýbrž i pro předpisy další. V žádném případě proto nelze paušálně a apriorně říci, že všechny speciální typy seznamů (registrů) jsou veřejnými seznamy v režimu NOZ. V pochybnostech je dle mého názoru třeba zaujmout spíše opatrný (restriktivní) přístup a držet názor, že se o veřejný seznam nejedná. Za současného stavu lze bez rizika za veřejné seznamy označit pouze katastr nemovitostí a námořní rejstřík.
    Při odpovědi na otázku, zda je něco veřejným seznamem, bych proto byl velmi zdrženlivý. Opatrnost je namístě již proto, že – jak už bylo poznamenáno – zápis nějaké skutečnosti do veřejného seznamu s sebou nese dalekosáhlé právní následky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00