Jak na věc


transplantace ledvin

Češi často podceňují dopady vyšší konzumace alkoholu

    V období čekání na vhodný orgán dárce byste si měli nechat zkontrolovat chrup zubním lékařem a všechny nemocné zuby vyléčit. To pomůže snížit možné zdroje infekce po operaci.
    Jakmile bude k dispozici vhodný orgán dárce, spojí se s Vámi transplantační tým nebo váš nefrolog. Od tohoto okamžiku nic nejezte ani nepijte. Požádejte někoho z vaší rodiny nebo přítele, aby vás ihned odvezl do nemocnice, případně si zavolejte taxi. V některých případech může zajistit převoz do nemocnice transplantační tým. Ze všeho nejdůležitější je – zachovejte klid!


Dieta s vysokým obsahem bílkovin může poškodit vaše ledviny

    Po příchodu do nemocnice se podrobíte řadě vyšetření. Jsou obvyklou součástí přípravy na operaci a jsou prováděna proto, aby byla jistota, že jste vhodným pacientem pro transplantaci. Podrobíte se celkovému fyzikálnímu vyšetření (krevní tlak, tep, teplota a tělesná váha) a budou vám odebrány vzorky krve na vyšetření. Rovněž vám bude provedeno rentgenové vyšetření hrudníku a elektrokardiogram. Požádáme vás, abyste se důkladně umyli antiseptickým mýdlem a zdravotní sestra vám oholí operační pole. V závislosti na vaší hladině draslíku v krvi a na tělesné váze bude možná před operací zapotřebí dialýza za účelem úpravy nerovnováhy elektrolytů a tekutin před operačním výkonem.
    Potom se s vámi setká transplantační chirurg a anesteziolog, aby vám vysvětlili postup operace a její možná rizika. Budete požádáni, abyste podepsali informovaný souhlas s operací. Mezitím budou v laboratoři porovnány vaše krevní vzorky se vzorky dárce, aby byla jistota, že vaše tělo a orgán dárce jsou slučitelné. Toto vyšetření trvá tři až čtyři hodiny. Pokud jsou výsledky testů uspokojivé a nejsou žádné další problémy, může být zahájena operace. Dostanete anestetikum a jakmile budete uspáni, bude vám zavedena kanyla do žíly na krku. I když se může zdát, že tento výkon je poněkud nepříjemný, je nezbytný pro podávání tekutin a léků během operace. Tato kanyla je zpravidla odstraněna druhý pooperační den.


Do zavazadla byste si měli zabalit tyto věci:

    Jste-li nachlazení, máte horečku nebo jste jinak nemocní v době, kdy vám telefonuje váš nefrolog nebo transplantační tým, musíte je o tom ihned informovat. Operace možná bude muset být odložena do doby, než se budete opět cítit dobře a cenný orgán dárce může být bez zpoždění transplantován jinému pacientovi.
    Poté, co vám bylo sděleno, že potřebujete jinou ledvinu, budou vaše jméno a podrobnosti o vašem zdravotním stavu zaneseny na čekací listinu transplantačního programu. Doba čekání se obvykle pohybuje mezi jedním a dvěma roky, může však být individuálně velmi rozdílná v závislosti na dostupnosti vhodných orgánů od dárců. U většiny lidí je před transplantací ledvin nezbytné období dialýzy. Během čekací doby musíte být nepřetržitě k dispozici, aby vás v případě, že se objeví vhodná ledvina, mohl transplantační tým co nejdříve kontaktovat. Předejte dialyzačnímu centru seznam nejdůležitějších telefonních čísel, na kterých jste k zastižení, a informujte centrum o místě vašeho dočasného pobytu, i když budete mimo domov pouze na několik dnů. Vyplatí se pořídit si telefonní záznamník s dálkovým ovládáním nebo mobilní telefon.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00