Jak na věc


tj sokol stěžery fotbal

Ondrášovka Cup r. 2007 v Prusinovicích

    Členové oddílu ASPV pravidelně pořádají akce pro veřejnost, na kterých prezentují své aktivity v podobě programů pro děti i dospělé. Velké oblibě se těší například Pohádkový les, který je velmi oblíben v rámci oslavy ke Dni dětí. Účastníme se gymnastických a atletických závodů v našem i okolních městech. Soutěžíme jako tým i za jednotlivce. Odbor Sportu pro všechny pod TJ Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Nabízíme sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. Sportovní náplň oddílu je velmi rozmanitá. Přijďte se s námi rozhýbat i Vy!
    Projedná plán činnosti na rok 2018, v jehož návrhu je kromě zajištění pravidelných cvičebních hodin dle harmonogramu příprava cvičenců k účasti na okresních, krajských, popřípadě republikových soutěžích a přehlídek pohybových skladeb. Připravíme další tradiční aktivity, směřované k účasti široké nýřanské veřejnosti, jakými je např. Maškarní rej pro děti do 10-ti let, s mnoha zábavnými soutěžemi (začátek března), Pohádkový les opět koncipován jako procházka kouzelně vyzdobeným lesem se soutěžením (začátek června), pro naše cvičence připravíme jarní a podzimní turistické semináře s poznáváním krásných míst naší země. V rámci oslav 100 let České státnosti připravíme Tělovýchovnou akademii (duben). 


Odbor Sport pro všechny TJ DIOSS Nýřany v roce 2018

    Členové odboru ASPV pravidelně sportují a v kolektivu vytváří dokonalý tým. Sport pro všechny v Nýřanech zajišťuje možnost zdravého pohybu pro všechny věkové kategorie sportovních nadšenců, pod vedením kvalifikovaných cvičitelů a trenérů. Cílové skupiny oddílu Sport pro všechny nejsou věkově nijak omezené. Uvítáme každého, kdo rád pravidelně cvičí a dokáže výsledky své píle představit i veřejnosti v rámci různých prezentačních aktivit, jako jsou například Den Nýřan, Česko se hýbe, Tělovýchovná akademie, Pohádkový les,…a další akce pořádané nejen městem Nýřany. Staňte se naším členem i Vy! Ve svých řadách uvítáme každého sportovního nadšence. Udržujte se s námi v kondici!
    Sportovní náplň ASPV Nýřany je určena pro všechny příznivce sportu. Cílové skupiny odboru Sport pro všechny nejsou nijak omezené. Naším členem může být každý, kdo má rád sport, a to v jakékoliv míře. Jsme členem tělovýchovné jednoty TJ DIOSS Nýřany. ASPV je jejím největším oddílem. ASPV Dioss Nýřany zajišťuje sportovní vyžití nejen pro obyvatele Nýřan, ale i pro široké okolí. Najdete u nás sportovní aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel. V oddílu Sportu pro všechny cvičí nejmenší děti ve věku kolem dvou let, až po ty dříve narozené. Sportovní náplň oddílu je rozmanitá. Z nabízených sportovních aktivit si vybere jistě každý. Nabízíme cvičení s hudbou, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!


Turnaj starší přípravky 28. 9. 2017 v Prusinovicích

     Oddíl ASPV (Asociace Sport pro všechny) v Nýřanech provozovaný pod tělovýchovnou jednotou TJ Dioss Nýřany je v současné době s více jak dvěma sty členy všech věkových kategorií největším oddílem zmiňované tělovýchovné jednoty DIOSS Nýřany z.s. Naši cvičenci jsou ve věku od dvou let, kdy ti nejmenší cvičí s rodiči, přes předškoláky, mladší a starší žactvo až po dříve narozené. Z nabízených sportovních aktivit si vybere každý. Nabízíme cvičení s hudbou, nejen pro nejmenší, cvičení a pobyt v přírodě, gymnastiku, rekreační sporty, atletiku, zdravotní cvičení a mnoho dalších sportovních i odpočinkových aktivit. Naši členové se účastní i okresních a krajských soutěží. Z našich řad máme reprezentanty i v republikovém finále těchto soutěží. Přijďte se s námi rozhýbat I Vy!
    Činnost odboru s konkrétními údaji včetně výsledkových listin závodů, popř. fotodokumentace je aktualizována ve vývěsce TJ, a na webových stránkách TJ DIOSS Nýřany, popřípadě na Facebooku. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00