Jak na věc


thiodan wikipedie chemikalie

3. PŘEDBĚŽNÁ INVENTURA VÝROBY, DISTRIBUCE, POUŽITÍ, IMPORTU A EXPORTU POPs LÁTEK

    19 Závěr Reprezentativní dokument, shrnující v rámci ČR současné údaje i perspektivu o pesticidech v nebezpečných agrochemických odpadech [1] je (v souladu s nyní platnou legislativní normou, tj. Zákonem č. 185/2001 Sb., stanovujícím druhy nebezpečných odpadů a příslušná katalogová čísla) pojat v zcela obecné poloze, pokud jde o pojem pesticidy. Nerozlišuje kupodivu ani základní druhy (insekticidy aj.), tím méně jednotlivé insekticidy nebo jejich celou skupinu, spadající pod objem Stockholmské úmluvy. Navíc lze předpokládat, že používání alternativního neekvivalentního pojmu biocidy a jistý překryv mezi pojetím jednotlivých druhů agrochemických odpadů, jak jsou ze zákona vymezeny katalogovými čísly a nepochybně i (pouze jednoletá) praxe ve výkaznictví podle zákona vede k pochybnostem o validitě vykázaných údajů za rok Dokument [1] však uvádí jeden významný fakt: Je třeba objasnit druh a nebezpečnost skladovaných odpadů. Před několika lety proběhla inventarizace odpadních pesticidů. Ze


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00