Jak na věc


tah sportky dne 9.12.2018

Má připojení kouřovodu na horní zebo zadní vývod vliv na tah?

    Ocelový nebo dobře izolovaný cihlový. V každém případě by měl být minimálně 4 m vysoký, aby byl zajištěn optimální tah. Navíc by měl komín přesahovat hřeben střechy, aby kouř stoupal vzhůru. Průměr komína musí být mezi 150-200 mm. V případě, že cihlový komín není izolovaný musí být jeho průměr větší než 200 mm, ale tah nebude ideální. Doporučujeme proto komín izolovat. Nejvhodnější je poradit se s kominíkem.
    Pokud je komín příliš nízký, není dobře izolovaný nebo má trhliny můžete mít problémy s jeho tahem. Pozvěte kominíka, aby komín zkontroloval a změřil tah. Komín by měl být během zatápění dobře zahřátý. Použijte dostatečné množství třísek a nechte pootevřená dvířka, dokud se oheň nerozhoří. Zhoršený tah může také být za slunečného a teplého počasí. Jako dočasné a nouzové opatření můžete zapálit zmačkané noviny v komíně a topit několik minut drobnými třískami.
    komína. Výhoda komínového ventilátoru spočívá i v tom, že nedochází k zúžení světlé šířky komínového vývodu prvky, které by brzdily průtok média (spalin, kouře, vzduchu). Pokud komínový
    jak pro starší typy komína, kdy se obvykle používají ventilátory se čtvercovou podstavou, tak i ventilátory pro nové nerezové komíny, kdy se spíše hodí komínové ventilátory s redukcí do


Jaký typ komína je nejvhodnější?

    Pokud je spalovací teplota příliš nízká, může docházet k nadměrnému usazování sazí ve vašem komíně. Přivádějte proto vždy dostatek sekundárního vzduchu, aby dřevo dobře hořelo. Umístěním teploměru na kouřovod snadno zjistíte, zda je spalování optimální. Teplota spalin má být okolo 250ºC. Pokud je jejich teplota nižší, komín se zanáší sazemi. Pokud je naopak teplota vyšší než 300°C může dojít k přehřátí vnitřních částí krbových kamen. Saze se také snáze tvoří topíte – li uhlím.
    Jedním z nejdůležitějších předpokladů dobré funkce krbových kamen je komín. Komín v zásadě funguje jako motor krbových kamen. Nemá - li komín správný tah, nemohou krbová kamna fungovat optimálně. Tah v komíně vzniká rozdílem mezi vysokou teplotou v komíně a nižší teplotou venkovní.
    Průměr komína byl měl být nejméně 150 mm (v žádném případě by neměl být menší než je průměr kouřového vývodu na kamnech) a neměl by být větší než 200 mm, aby nedocházelo k ochlazování spalin a tím i ke zhoršenému tahu.
    Aby měl komín optimální tah, jeho minimální délka od zaústění krbových kamen musí být nejméně 4 metry. Nicméně to také závisí na typu krbových kamen a jejich požadavku na tah.
    Neotvírejte dvířka před tím, než dřevo shoří na uhlíky. Pokud kamna potřebujete otevřít dříve, dělejte to opatrně. Neotvírejte dvířka najednou, ale dvoufázově (pootevřít - otevřít). Dalším důvodem mohou být špatné podmínky tahu. V takovém případě se poraďte s kominíkem.


Jak často by měl kominík kontrolovat komín?

    V zásadě by neměl být rozdíl mezi připojením na zadní nebo horní vývod. Ze zkušeností však víme, že při zhoršených tahových podmínkách je výhodnější napojení kouřovodu na horní vývod. Všechna kamna Morso lze napojit na horní ývod.
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
    Jedna moderátorka – dvě spolukomentátorky a zajímavý host – to je Tah dámou. Talk show na sobotní večer (21:30) a nedělní odpoledne (16:30).
    Komínové ventilátory jsou ideálním řešením v případech, kdy stávající komín nemá dostatečný tah, nebo když dochází k úniku spalin do místnosti při přikládání. V nabídce najdete ventilátory
    Při sezóním topení byste měli nechat podle normy ČSN 734201 komín odborně prohlédnout dvakrát ročně. Je také nutné, abyste alespoň jednou za rok řádně vyčistili krbová kamna, prodloužíte tak jejich životnost.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00