Jak na věc


strukturovaný profesní životopis formulář k vyplně

Procesy personálního řízení SPP 423

    6 MOTIVAČNÍ DOPIS Obsah, forma: Stručně vysvětlit, proč mě pozice zaujala (proč jsem vhodným uchazečem/uchazečkou). Vhodné je uvést, proč chci pracovat zrovna u této společnosti (pozor na nepřiměřené superlativy). Doplnit jakoukoli relevantní informaci, která může být pro zaměstnavatele důležitá (může se týkat motivace, pracovních zkušeností, důvodu odchodu z předešlých zaměstnání). Forma: Stručný stačí 2 až 3 krátké odstavce Ideálně v těle u, ke kterému přikládáte svůj životopis. Jednoduchý styl, bez tučného písma, černé písmo, 1 druh fontu.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    3 Strukturovaná forma životopisu Struktura osobní a kontaktní údaje, vzdělání, pracovní minulost chronologicky, IT dovednosti, jazyky, zájmy, ostatní Forma typy fontů, velikost písma, zarovnání, záhlaví a zápatí, nepoužíváme word art, barvy, barevné výplně, rámečky, více různých stylů, barevné pozadí, obrázky, apod Jazyk pouze spisovný, vyvarovat se zkratkám, hovorovým výrazům, pravopisným chybám, psát výstižně a stručně! Formát životopisu ideálně word, popř. excel, lze i pdf, nepoužíváme: speciální grafické programy, powerpoint atd.
    Genderový audit nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady.


Prezentace na téma: "Procesy personálního řízení SPP 423"— Transkript prezentace:

    2 Podoba CV: Strukturované CV nejčastěji využívaná forma Nestrukturované CV není doporučována Strukturované CV: Chronologické obsahuje pracovní minulost, choronologicky od současnosti do minulosti Zkušenostní obsahuje zkušenosti v různých oblastech ve strukturované formě Zkušenostní životopis, který obsahuje i pracovní minulost v chronologické posloupnosti (kombinace prvních dvou forem)
    4 Strukturovaný životopis v angličtině (popř. v jiném jazyce) Pozor! Píšeme pracovní zkušenosti zásadně chronologicky od současnosti do minulosti. Vyvarovat se chyb, přepisů a nepřesných výrazů Dodržujte strukturovanou formu Můžete navíc doplnit Vaše hlavní dosažené úspěchy Ve společnosti Eltodo využíváme především: Česky psaných životopisů, avšak Váš životopis v cizím jazyce prokazuje Vaše jazykové schopnosti a úroveň psaného projevu. Pozor! Správná délka CV je max. 2-3 strany. CV je Vaší vizitkou a prezentací. Ukazuje také Vaše znalosti wordu, popř. jiného programu!
     Stanovení a upřesnění potřeby a to v množství, kvalitě i čase  Profil pracovního místa a profil personálu  Zmapování zdrojů uchazečů  Volba dokumentů.


STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS SEBEPREZENTACE

    5 MOTIVAČNÍ DOPIS Význam motivačního dopisu: Vysvětlujeme, proč máme o pozici zájem. Vysvětlujeme, proč se považujeme za vhodného kandidáta/kandidátku. Doplňujeme informace, které přímo nevyplývají z našeho CV a mohou být pro zaměstnavatele důležité. Obsah, forma.. Píšeme stručně a výstižně! Vyvarovat se vtipům, nespisovným výrazům, superlativům. Vhodné je uvést, kde jsme se o pozici dozvěděli (inzerce, reference od známých, doporučení od kolegy apod.).
    7 MOTIVAČNÍ DOPIS Příklad: Vážená paní Nová, na webových stránkách vaší společnosti mě zaujal inzerát, ve kterém hledáte asistentku ředitele. Domnívám se, že jsem vhodnou kandidátkou, jelikož jsem během studia pracovala na pozici recepční a týmové asistentky. Práce u Vaší společnosti mě zajímá, jelikož jste mezinárodní korporací s velmi dobrou reputací. Ráda bych také využila své plynulé angličtiny, dobré znalosti MS Office a výborných komunikačních schopností. Nezapomeňte: Oslovení (ideálně osoba uvedená v inzerátu) Závěrečnou frázi např. Budu velmi rád/a, když mě pozvete k osobnímu rozhovoru. apod. Zdroj informací: a osobní zkušenosti v oblasti náboru

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00