Jak na věc


stezka vodopády bílé opavy

Údolí Bílé Opavy - genová základna horského smrku

    Naučná stezka Bílá Opava vedoucí po březích Bílé Opavy prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách a je součástí Národní přírodní rezervace Praděd.
    V případě, že vám krátká procházka kolem vodopádů nestačila, můžete z Karlovy Studánky pokračovat některou z dalších turistických tras, ať už směrem na Vrbno pod Pradědem či Andělskou Horu. V opačném případě lze využít z Karlovy Studánky autobusového spojení.
    Údolí Bílé Opavy je geneticky cennou lokalitou s porosty určenými pro sběr osiva horského smrku. Pro tento typ smrku je charakteristické zavětvení téměř až k zemi, deskovité uspořádání větví, široké náběhy bází větví a kuželovitý až sloupovitý tvar - všechny tyto morfologické zvláštnosti zvyšují odolnost vůči extrémním sněhovým podmínkám. Lesníci začali tuto vzácnou růstovou formu smrku zachraňovat již v 60. letech 20. století, a to nejen pěstováním ze semen, ale i vegetativním rozmnožováním roubováním.


Bílá Opava: „Náročná turistická stezka“ k Velkému vodopádu

    Říčním kaňonem vede cca 3 km dlouhá naučná stezka Bílá Opava s informačními tabulemi, zaměřených na místní přírodu. Návštěvníci na trase zdolávají četné dřevěné mostky, lávky a žebříky s nádhernými pohledy na vodopády. V nejobtížnějších místech jsou dokonce instalovány řetězy pro přidržování. V zimním období je naučná stezka neschůdná a pro turisty uzavřena.
    Vodopády Bílé Opavy je označení pro hluboce zaříznutý skalnatý kaňon říčky Bílá Opava, nacházející se na jižním svahu Pradědu u obce Karlova Studánka v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Bílá Opava zde na téměř 3 km úseku vytváří úchvatné peřeje, kaskády a vodopády, z nichž nejvyšší dosahuje necelých 8 m. Kolem vodopádů prochází naučná stezka Bílá Opava s informačními tabulemi o místní přírodě. Území je součástí národní přírodní rezervace Praděd.


hluboký kaňon s kaskádami a vodopády u Pradědu v Jeseníkách

    Po prvním oddělení žluté stezky od modré u rozcestníku Nad vodopády Bílé Opavy a sestupu žluté stezky těsně k toku se začnou objevovat dřevěné mostky, schody, žebříky a lávky. A právě díky nim můžete zažít řádění Bílé Opavy na dosah ruky. Stezka vás zavede k vodopádům Bílé Opavy, které jsou součástí Národní přírodní rezervace Praděd a užívají si tak dokonce vyššího stupně ochrany, než zbytek CHKO Jeseníky.  Nejvyšším vodopádem je zde Velký vodopád, který padá z výšky asi osmi metrů.  Ovšem teprve celková kompozice všude kolem zurčící divoké vody, přes kterou a pod kterou můžete procházet, utváří spolu s příslušným zvukovým efektem kouzlo tohoto místa.
    Bílá Opava pramení v sedle mezi Petrovými kameny a Pradědem v nadmořské výšce 1 280 metrů. Bílá Opava je považována za nejkrásnější horskou bystřinu Jeseníků. Stezka je dlouhá celkem šest kilometrů a prochází těsně kolem několika vodopádů, četných kaskád a peřejí, skalních útvarů a romantických zákoutí smrkového pralesa.
    I ve chvíli, kdy již zanecháte vodopády daleko za sebou, neztrácí stezka na své výjimečnosti. Vzhledem k průchodu chráněným územím se zde s mnoha padlými stromy vyrovnává příroda sama po svém a vy to můžete sledovat v přímém přenosu. Často to dokonce sledovat musíte, protože stezka vede přes některé padlé stromy a vám nezbývá než přírodu respektovat a překážky přeskočit či podlézt. Z procházky se stává zážitek pro všechny smysly.


Diskuze: Bílá Opava: „Náročná turistická stezka“ k Velkému vodopádu

    Poté co se z pěšiny ve svahu stane širší lesní cesta, je to znamení, že se blížíte k cíli. Vesnička Karlova Studánka nemůže svou lázeňskou minulost ani současnost zapřít, i kdyby chtěla sebevíce. Ve vsi jsou sjednoceny do lázeňského stylu nejen hotely, ale také všechny ostatní domy a domky na návsi. Dokonce i mapa vísky je ryze lázeňsky stylová. Vesnička disponuje pekařstvím i malým obchodem. Pokud zatoužíte načerpat ve vsi i něco pro zdraví, můžete si natočit v altánku místní léčivou pramenitou vodu. Její sirnou složku v ní váš čich lehce rozpozná podle mírného zápachu zkažených vajec, obzvláště v okamžiku těsně po otevření lahve.
    Kaňon říčky Bílá Opava ve svrchní části jejího toku pod jihovýchodním úbočím Pradědu, nazýván jako vodopády Bílé Opavy, je jedním z nejpůsobivějších míst v pohoří Jeseníků.
    V údolí Bílé Opavy se zachoval původní horský smrkový prales s proslulým jesenickým smrkem. Přirozené horské lesy v údolí Bílé Opavy byly pro svou zachovalost zařazeny mezi evropsky významné lokality chráněné v rámci Natura 2000.


Přírodní katastrofy v údolí Bílé Opavy

    Žlutou značku můžete začít sledovat z nejobvyklejšího výchozího bodu pro výlety v Jeseníkách – rozcestníku Ovčárna. Značka vás svede do údolí říčky Bílá Opava a v průběhu celé pouti do Karlovy Studánky se bude průběžně slučovat a opět rozdělovat s modrou značkou. Důvod, proč po jednom břehu malé říčky vedou dvě turisticky značené stezky, je různá obtížnost každé z nich. Proto pokud si netroufáte na žlutou značku lemující říčku velmi těsně a často balancující na srázu, stačí zvolit stezku modrou, která nemá tak vysoké nároky na fyzickou kondici, ale do Karlovy Studánky vás bezpečně dovede také.
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky rozkládající se blízko severovýchodní hranice ČR mezi městy Bruntál a Jeseník nabízí návštěvníkům k obdivu nejčastěji své vrcholy, kterým dominuje Praděd (1491 m n. m) a hned v závěsu za ním stojí Vysoká hole (1464 m n. m.). Ačkoliv má namáhavý výstup na vrchol a následné kochání se výhledem své nepopiratelné kouzlo, přesto se v této oblasti nachází také o něco nižší cíl, ovšem nemenší zajímavosti.  Jedná se o stezku po žluté značce spojující úpatí Pradědu a lázeňskou vesničku Karlova Studánka. Přestože se jedná pouze o šestikilometrovou pěší procházku, dobrodružná terénní úprava stezky kopírující svou trasou tok řeky Bílá Opava dává této vycházce nový rozměr.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00