Jak na věc


stavební postup betonového bazénu

1. Příprava betonového skeletu

    Betonové bazény s těžkou fólií umožňují volbu vlastního tvaru a velikosti, jsou ideální pro spádovaná a víceúrovňová dna. Výstavba probíhá z jednotlivých součástína místě realizace, není omezena horším přístupem na místo výstavby.Stavební příprava – v první fázi je třeba připravit výkop a oddrenážovanou železobetonovou desku. Následně se vystaví vlastní bazénový skelet ze speciálních termoizolačních bloků, které zároveň slouží jako tepelná izolace. Na stěny a dno se připevní mezivrstva geotextilie a kotvící lišty. Na závěr se provede montáž fólie. Tímto způsobem lze také provést rekonstrukci starých bazénů. Životnost těchto bazénů je neomezená. Konečné terenní úpravy okolo bazénu záleží pouze na vkusu zákazníka. Lze provést různé druhy dlažeb, obkladů z kamene nebo tekuté dlažby.Uvedená stavební připravenost popisuje všeobecný postup realizace který se může v konkrétních případech lišit. Rádi Vám poskytneme odborné informace a individuálně zpracujeme podklady pro Vaši stavební př
     Betonový bazén má stěny bazénu postaveny z betonových tvárnic (z tzv. ztraceného bednění) vylitých betonem (polystyrenové tvárnice vzhledem k jejich nasákavosti zemní vlhkostí nedoporučujeme). Celý betonový bazén se nejprve zevnitř kompletně vylepí silným syntetickým vlisem - geotextilií (což je umělá tkanina silná cca 4 mm) s antibakteriální a protiplísňovou úpravou, a po osazení kotvícími lištami je následně celý bazén z betonu obložen (potažen, vyfóliován, vyvařen) tzv. těžkou bazénovou fólií DLW - DW, která se sváří teplem přímo v bazénu do jeho tvaru. Tato speciální bazénová fólie DLW se vyrábí již více než 50 let a celou tuto dobu se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Těžká bazénová fólie DLW - DW je ze speciálně vyvinutého měkčeného PVC, je velmi silná (1,5 mm) a uvnitř je vyztužena rohoží ze skelné - polyesterové tkaniny, která ji dává naprosto nedostižnou pevnost a trvanlivost.


Bazénová fólie DLW - DW: ukázky základních barev a vzorů (síla 1,5 mm, vyztužená skelnou rohoží)

    Výkonná písková filtrace je hlavním předpokladem pro odstranění mechanických nečistot z vody. Pro dlouhodobý provoz bazénu je nutné vodu zbavit mikroorganismů, řas a virů. Nejpoužívanější dezinfekcí bazénové vody je chlor, dávkovaný v různých formách. úprava bazénové vody za pomocí bazénové chemie je velmi jednoduchá.Salinátor – salinace je způsob dezinfekce bazénové vody systémem elektrolýzy, která produkuje ze slané vody přírodní chlor.Bezchlorová úprava bazénové vody – je prokazatelně zdravější a podstatně zvyšuje životnost bazénu i všech součástí bazénové technologie. V praxi se nejvíce osvědčily úV lampy, které dezinfikují vodu působením ultrafialového světla. Toto pro lidský organismus neškodné záření spolehlivě ničí bakterie, vodní řasy a zabraňuje jejich dalšímu množení v bazénu. Instaluje se přímo do bazénového okruhu.V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace nebo cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat.
    Podle našich dlouholetých zkušeností s výrobou různých typů bazénů (betonové, plastové, plechové, laminátové...), je betonový bazén potažený (vyfóliovaný, vyvařený) tzv. těžkou fólií DLW-DW rozhodně nejkvalitnější řešení stavby bazénu s ověřenou životností fólie minimálně 35 let a se zárukou na nepropustnost těžké bazénové fólie DLW-DW 10 let - a to vše za mimořádně výhodnou cenu, a s jednoznačně nejlepším poměrem kvalita - životnost - záruka - cena!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00