Jak na věc


stanovení ceny družstevního bytu pro dědické řízen

Zjednodušený tržní odhad pro účely dědického řízeníbytové jednotky, nebytové jednotky, rekreační objekty, chaty, chalupy, rodinný dům, pozemky

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tržní odhad nemovitosti poukazuje na současnou - stávající hodnotu nemovitosti na našem realitním trhu, nepracuje tedy s zákonem danými tabulkami, ale objektivně přistupuje k dané problematice.
    Další oceňování se provádí v rámci vypořádání podílového spoluvlastnictví, či vypořádání společného jmění manželů (tzv. SJM). Dle konkrétního případu se odlišují i jednotlivé posudky, rozsah a použití metodika zpracování.
    Odborné vyjádření k současné tržní ceně se vyhotovuje např. při plánovaném prodeji nebo koupi nemovitosti, zejména pro utvoření rámcové představy o nabízené, či požadované ceně.
    termín je závislý na dodání potřebných podkladů a také na realizovaném termínu osobní prohlídky předmětné nemovitosti. Posudek pro dědické řízení je z naší strany převážně dodán nejpozději do jednoho týdne od uskutečněné prohlídky a převzetí potřebných dokumentů a technických informací.


ODHADY OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ

    - číslo dědického řízení a spisová značka D .../2016 - údaje o zůstaviteli, datum úmrtí - výpis z KN (list vlastnictví) - snímek z katastrální mapy, či Geometrický plán - základní technické parametry oceňovaných nemovitostí : celková výměra podlahové plochy v m2, stáří objektu /rok výstavby (příp.generální, či dílčí rekonstrukce), technické vybavení stavby/jednotky, infrastruktura - napojení na IS /inženýrské sítě ......
    Znalecký posudek je nutný zejména pro potřeby místně příslušných Finančních úřadů při převodu nemovitosti ( tzv. písemné stanovení administrativní ceny), které se přikládá k podávanému přiznání k dani z převodu nemovitosti.
    Ocenění nemovitosti se zpravidla vyhotovuje v různých životních situacích, které většina z nás již pravděpodobně již zažila. Nejčastěji se vyhotovuje v rámci převodu nemovitosti na základě Kupní či Darovací smlouvy, a samozřejmě také při dědickém řízení.
    V rámci dědického řízení je potřeba stanovit tržní cenu (cenu obvyklou) majetku zůstavitele. Někteří notáři vyžadují znalecký posudek zpracovaný soudním znalcem, některým stačí zjednodušený odhad tržní ceny, zpracovaný zkušeným realitním makléřem ze zavedené regionální realitní kanceláře s dlouholetou zkušeností v regionech Praha-západ, Praha-východ, Mělník (Kralupy n.Vlt).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00