Jak na věc


střešní konstrukce pultova střecha

Projekt NetStranky.cz doporučuje

    Pultová střecha má jen jednu střešní rovinu s hřebenem a okapem a tři štíty (dva boční a hřebenový). Používá se především na stavby na hranici pozemku, na přístavky, na části činžovních domů přiléhající podélně k sousedním domům a v ekologické architektuře na tzv. aktivní solární domy.
     Střešní okna a výlezy – okna umístěná ve střešní rovině, která slouží k osvětlení prostoru pod střechou nebo jsou potřeba z důvodu kontrolního výstupu na střechu.
    Sedlová střecha je historicky nejběžnější typ střechy používaný v Česku; je velmi rozšířena v řadové zástavbě rodinných i bytových domů. Má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Variantami jsou střecha křížová a polokřížová (vznikají pronikem dvou sedlových střech se stejnou výškou hřebene), používané na stavbách složitějšího půdorysu.
     Vikýř – nadstřešní konstrukce, která slouží k osvětlení nebo provětrání prostoru pod střechou a provádí se v mnoha tvarových a materiálových variantách.
    Přístavková střecha je tvořena střešní plochou, která se svažuje jen jedním směrem a je obvykle z velkéhoho plátu oceli. Výhodou této střechy je nižší hmotnost konstrukce a nízká cena.


Typy šikmých a strmých střech

    Jednoplášťová střecha: střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí jedním pláštěm, který sestává zpravidla z několika různých materiálů, kde jednotlivé vrstvy na sebe doléhají a dle požadavků plní specifické funkce.
    Z hlediska materiálu lze rozlišit nosné konstrukce na dřevěné, železobetonové a ocelové. Většina rodinných domů má nejčastěji střešní konstrukci ze dřeva, případně některé části jsou vyztuženy ocelovými prvky. Dřevěnou konstrukci lze snadno opracovat, má velkou únosnost, pružnost a je relativně lehká. Největší výhoda spočívá ve snadné obnovitelnosti dřeva jako stavebního
    Nepochůzná střecha: střešní konstrukce zajišťující funkce střechy, umožňující přístup na střechu pouze za účelem kontroly stavu střešního pláště a dalších zařízení na střeše a umožňující nezbytnou údržbu.
    Raritou je i vypouklá střecha, která má tvar obráceného písmene U. Stupeň zakřivení u ní závisí na tvaru domu. Je to jednoduchá a elegantní střecha. Její pořízení je ale finančně velmi náročné.


Další typy střech

    Pochůzná střecha, provozní střecha: střešní konstrukce zajišťující mimo funkci střechy ještě další požadavky objekt např. pro účely dopravy, sportu, rekreace, pro speciální technologické vybavení nebo pro extenzivní či intenzivní zemědělské využití jako tzv. vegetační střecha.
     materiálu. V současném stavebnictví se využívají konstrukce lepené a sbíjené. Ty nemají takové nároky na dřevní hmoty a umožňují dosáhnout vyšší únosnosti. Mezi dnešní trendy se řadí i například ekologické řezivo z rostlinných vláken, které má pravidelnější strukturu než dřevo. Základní dřevěnou konstrukcí např. šikmé střechy je vázaný krov, který je sestaven z tesařských konstrukcí, jež zajišťují dostatečnou tuhost v příčném i podélném směru. U lepených konstrukcí se využívá jehličnaté dřevo s absolutní vlhkostí 8 až 15 %. Lepené dřevěné konstrukce se pyšní vlastnostmi rostlého dřeva a současně nabízejí bohaté tvarové a statické možnosti.


Názvy hlavních částí šikmých a strmých střech

    Zelené střechy představují typ střech, které jsou osazeny nějakým druhem vegetace. Střecha může být pokryta půdou nebo pěstebním substrátem. Zelené střechy se dělí na extenzivní a intenzivní. Extenzivní střešní zeleň je vhodná pro konstrukce, které mají únosnost 60 – 300 kg/m2. K zazelenění se používá skalniček, trvalek a rostlin snášejících extrémní podmínky střídání teplot. Intenzivní střešní zeleň je vhodná pro konstrukce s únosností 1000 kg/m2. Na těchto konstrukcích je pak možné vytvořit zahradu s keři a nízkými stromy. Zelené střechy jsou přínosem pro životní prostředí měst, protože produkují kyslík a pohlcují oxid uhličitý, fungují jako filtry zachycující částice prachu a brání jeho víření, absorbují škodlivé látky. Poradí si s přehříváním střech, redukují výkyvy teplot, zajišťují tepelnou a zvukovou izolaci. Na zelených střechách mohou mít lidé zahrádku a pěstovat zde květiny nebo zeleninu. Při jejich konstrukci je potřeba věnovat dostatek pozornosti hydroizolační vrstvě a zaji
    Pilová střecha vzniká opakováním střech pultových nebo asymetrických sedlových; používala se historicky na rozlehlých továrních halách, dílnách apod.; svislé části střechy zároveň často sloužily jako světlíky. V současnosti se dává přednost střechám z předpjatých či lepených konstrukcí.
    Několikaplášťová střecha: střešní konstrukce oddělující chráněné vnitřní prostředí od vnějšího prostředí několika střešními plášti, které jsou od sebe oddělené vzduchovými vrstvami. Každý plášť pak plní přesně vymezenou funkci a bližší označení se určuje podle počtu plášťů a dalších charakteristik.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00