Jak na věc


soudní patologie hradec králové

Hledáte překladatele? Našli jste!

    Úřední překlad velmi často vyžadují úřady, soudy a jiné instituce k prokázání správnosti překladu. Jedná se o úřední stvrzení toho, že překlad doslovně souhlasí s originálem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Soudní neboli úřední překlady jsou vyhotoveny zkušeným překladatelem, jenž má minimálně pětiletou praxi v oboru a byl soudem jmenován k udělování soudních překladů.
    Nově nabízíme soudní překlady ukrajinštiny a ruštiny. Do našich služeb jsme nově přidali soudní překlady do těchto jazyků po úspěšné dohodě s novým a kvalifikovaným soudním překladatelem.
    Originální dokumenty nebo úředně ověřené kopie nám můžete doručit fyzicky, poštou nebo e-mailem. Vyhotovené soudní překlady vám zašleme zpět na vaši adresu.
    Pokud potřebujete vyhotovit soudní překlad, můžete si jej nechat přeložit soudním překladatelem. Zákon hovoří pouze o soudních tlumočnících, ale soudní tlumočník v tomto pojetí vykonává jak činnost soudního tlumočníka, tak i soudního překladatele. Za zmínku stojí, že soudní překlady jsou mnohem četnější než soudní tlumočení z pohledu praxe. Je tedy mnohem přesnější hovořit spíše o soudních překladatelích než o tlumočnících.


Soudní překladatelé a tlumočníci

    Tento typ dokumentu vypadá tak, že poskytnutý originál je pevnou součástí složky soudního překladu a nejde jej od překladu jakkoliv oddělit. Originál je ve výsledné fázi spojen s překladem takzvanou pečetí a opatřen úřední doložkou, která je navíc opatřena kulatým razítkem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00