Jak na věc


sodexo pass vrchlabí kde lze platit stravenkami

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

    15 na skutečném poznání sebe sama, eticko morální přeměně, jež se projevuje pocity svobody a nezávislosti. Jednotlivé oblasti jsou propojeny a ovlivňují jedna druhou. Obrázek 2. základní složky lidského zdraví (Krejčí, Hošek a kol., 2016) Tělesné zdraví Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů lidského života. Týká se úrovně kondice člověka a jeho výkonnosti. Pro zachování tělesného zdraví je důležité se pravidelně adekvátně pohybovat, nejlépe denně, dále umět správně dýchat a uvolnit svalové napětí (Krejčí, Hošek a kol., 2016). Adekvátní pohybový režim je v současné společnosti, kde převažuje sezení, opravdovou nutností. Působí blahodárně na celý nervový, pohybový a oběhový systém, upravuje funkci vnitřních orgánů a žláz s vnitřní sekrecí a je prevencí civilizačních onemocnění (Krejčí, Hošek a kol., 2016, 165). Duševní zdraví Duševní zdraví lze definovat jako stav člověka, kdy jeho kognitivní procesy jsou na úrovni odpovídající danému věku a vzdělání, správně funguje paměť,


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00