Jak na věc


snímatelné zubní náhrady

Částečné náhrady s "drátěnými" sponami

    Snímatelné náhrady, jak vyplývá z názvu, představují náhrady zubů, které se uchytávají na zbývající zuby různým mechanismem nebo přímo na bezzubé čelisti. Je možné je kdykoliv podle potřeb z úst vytáhnou a znovu nasadit.
    Jedná se o náhradu všech zubů (tzv. zuby do skleničky). Dají se použít keramické zuby nalepené v pryskyřičném těle – vysoká estetika. Dnes se dají protézy zhotovit již tak, že nerozeznáte rozdíl od přirozeného chrupu.
    Jedná se o nejjednodušší typ snímatelné náhrady. Uchytávacím mechanismem jsou prosté drátěné spony, kterými drží vlastní protéza na zbývajících zubech. Pro řadu nevýhod jsou často používány jako provizorní řešení. Drátěná spona se při každém nasazení a snímání protézy ohýbá, povoluje. Držení protézy se pak postupem času horší. Při každém jídle se přenáší na zuby těžko odhadnutelná velikost páčivé síly. Zuby jsou tak nesprávně páčeny a přetěžovány. Výsledkem při dlouhodobém řešení je zvyšování jejich pohyblivosti a následná možná ztráta.
    - postupná likvidace zbývajících zubů díky přetěžování drátěnými sponami- chabá vazba na zbývající zuby (protéza lépe padá)


Skeletové náhrady

    Představují nejvhodnější volbu jak z hlediska pohodlí, tak i estetiky. Ukotvení náhrady je možné přes tzv. zásuvné spoje. Pro lepší představu, jde o princip patentních knoflíků. Přechod náhrady na zbývající zuby je téměř neznatelný. Podmínkou je opatřit zuby sousedící s mezerou umělou korunkou. Ta nese jednu část zásuvného spoje. Je nutné pravidelně kontrolovat stabilitu a pokud kost pod náhradou ubude, tak provádět tzv. rebazi (doplnění pryskyřice do protézy).
    Jedná se o náhradu se sponami a to nedrátěnými sponami. Spony jsou odlité vcelku z jednoho kusu kovu. Není možné je ohýbat a proto nekývou při kousáni tolik se zuby jako spony drátěné.Zuby sousedící s mezerami se většinou opatřují specielně uzpůsobenými korunkami. Důvodem je ochrana zubů při zátěži (žvýkání).
    - chabá retence (uchycení) protézy zejména v dolní čelisti. Zde se nabízí možnost alternativy s ukotvením protézy na dvou implantátech (hybridní náhrada)
    - kovové spony nesplňují vysoké estetické nároky na ošetření (přechod náhrady na zbývající zuby je znatelný)
    - část zásuvného spoje v protéze se časem opotřebí a je nutné ji vyměnit - nutná tzv. rebaze (doplnění pryskyřice do protézy v místě dosedu protézy) - ekonomicky náročnější varianta ošetření
    Výhody: - esteticky nejlepší varianta snímatelné náhrady (přechod náhrady na vlastní zuby je téměř neznatelný)- velmi dobrá stabilita a retence (ukotvení náhrady)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00