Jak na věc


smlouva o pracovně lékařské péči

Smlouvy a vzory smluv a podání online

    Smlouvy si opravdu raději nechte sepsat kvalifikovaným právníkem. V oblasti smluv nabízí advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc komplexní právní služby zahrnující:
    Okamžitý přístup k textu smlouvy, kterou potřebujete. Smlouvy jsou vypracovány a udržovány renomovanou právní kanceláří a jsou součástí softwarového produktu Zákony.cz - Vzory smluv - Smlouvy ČR.
    V případě sepsání a revize pro Vás připravíme buďto konkrétní smlouvu „šitou na míru“ Vašim požadavkům nebo smluvní vzor, který budete moci opakovaně v budoucnu využívat. Smlouvy připravujeme tak, abychom eliminovali veškeré možné budoucí problémy, které s sebou život může přinést a často i přinese, a tak, abyste se za každých okolností domohli svých práv.
    Výčet smluv zde uvedených není konečný. V rámci advokátní kanceláře provádíme sepsání, kontrolu a revizi všech smluv, tedy i smluv zde výslovně neuvedených, a to např.:


Smlouvy – sepsání, kontrola a revize – advokátní kancelář Olomouc

    V případě kontroly a připomínkování návrhu smluv důkladně prostudujeme znění předložené smlouvy, kdy jako výstup Vám předložíme okomentované znění jednotlivých článků s poukazem zejména na nestandardní či nevýhodná ustanovení. V případě potřeby pro Vás taktéž připravíme vhodný protinávrh.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00