Jak na věc


služba školám plzeň

Pohřební služby poskytujeme již od roku 1992.

    PORADCE POZŮSTALÝM NENÍ RÁDCE JAK URYCHLENĚ TRUCHLENÍ UKONČIT, ALE JE PRŮVODCEM POZŮSTALÝCH V JEJICH PROCESU TRUCHLENÍ.
    Pečovatelská služba v Uherském Brodě je od 1. 1. 2007 je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,v platném znění, na základě Smlouvy o poskytnutí sociální služby uzavřené mezi žadatelem a příspěvkovou organizací a dle platného sazebníku.


Bezplatné poskytování pečovatelské služby

    Veškeré pečovatelské služby jsou poskytovány podle potřeb klientů a možností pečovatelské služby na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a dle platného sazebníku (viz dokumenty ke stažení). K sepsání této smlouvy je nutné vyplnit Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kde si uživatel určí rozsah prováděné služby. Žádost o poskytnutí PS je možné si vyzvednout a vyplnit osobně v kanceláři PS v budově DPS v Uherském Brodě, Za Humny 2292, tel. č. 572 612 574, případně si ho stáhnout ze stránky ke stažení. Pokud zdravotní stav žadatele nedovolí vyřídit si žádost v kanceláři PS, navštíví ho sociální pracovnice PS osobně. Na základě podané žádosti je sepsána Smlouva o poskytnutí sociální služby mezi sociálními službami a uživatelem. Tuto smlouvu lze kdykoliv dodatkem rozšířit. Vzor smlouvy je možné nalézt na stránce ke stažení. Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro poskytování pečovatelské služby, je jeho žádost odmítnuta. Úhrady za službu se řídí vyhláškou 505/2006 Sb,§ 6,
    d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č.78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
     Posláním Pečovatelské služby Uherský Brod je podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, a pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládnou. Podporou a pomocí napomáhat uživatelům k jejich co nejdelšímu setrvání v domácím prostředí.


Je pouze na vás, jakou pohřební službu si vyberete!

    Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.
    Pečovatelská služba je poskytována uživatelům zaškoleným personálem, a to pracovnicemi v sociální službách - pečovatelkami, které mají akreditovaný kurz. V PS Uherský Brod pracuje 19 pečovatelek.  O činnosti spojené se sjednáním, průběhem a ukončením pečovatelské služby a dalšími nezbytnými úkony se starají dvě sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby.
    Pečovatelská služba má  vyhrazenou dobu pro veřejnost každou středu od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři pečovatelské služby (mimo tuto dobu je možné si osobní schůzku sjednat telefonicky).


POHŘEBNÍ SLUŽBA... pomáháme vám již od roku 1992 ...

    c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb.,ve znění zákona č. 47/1991 Sb. zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm.c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně,pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
    KAŽDÉ úMRTÍ BLÍZKÉ OSOBY JE VŽDY SMUTNOU UDÁLOSTÍ. JSME PŘIPRAVENI VÁM V TÉTO TĚŽKÉ CHVÍLI MAXIMÁLNĚ POMOCI SE ZAJIŠTĚNÍM POHŘBU DLE VAŠICH PŘEDSTAV

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00