Jak na věc


skladba plovoucí podlahy

Anhydritová podlaha a akumulace tepla

    Navrhnout správně skladbu anhydritové podlahy není sice obtížné zadávání, ale globálně nelze napsat jediné a správné řešení, protože každý dům může mít své individuality, kterými se může lišit od většiny. Tak například vedení rekuperace, způsob provedení instalací (a tady je to opravdu hodně individuální), nároky na zateplení, odhlučnění a další a další rozdílnosti. Výše jsou napsány obecné návrhy skladeb, které je možné použít u většiny staveb u nás, ale pamatujte na to, že za návrh Vaší skladby podlahy je zodpovědný projektant, kterého si platíte, a ne tento článek, který shrnuje jen nevelké množství informací o této problematice.
    Názorný příklad platí pro elektroinstalace po stropě - 20 mm "husinec" - a samozřejmě jen v případě inteligentní instalace, tedy ne kabel přes kabel jak to komu upadne z ruky. Pokud se kabelový svazek skládá z více kabelů, výška elektroinstalace může dosáhnout i více jak 50 mm!
    - min. 150 mm, optimum 200 mm. Tloušťka podlahy 150 mm Vám umožní provést základní způsob zateplení podlahy, žádný luxus. Celková tloušťka 200 mm Vám umožní kvalitní zateplení podlahy, ale i pohodlné vedení instalací tzb. v podlaze.


Názorná skladba anhydritové podlahy při celkové tloušťce 200 mm:

    V této části výstavby se často stávají chyby, jejichž příčinou jsou špatné návrhy skladeb podlah v projektové dokumentaci stavby. Takových projektů nám chodí celá řada a ani nemusíme chodit daleko - např. já sám jsem měl v projektu domu u podlahy fatální chybu, které jsem si všiml jen díky tomu, že sám realizace podlah provádím. Pokud bych se však řídil projektovou dokumentací, doplatil bych na to výrazným poklesem podlahy a možná i poškozením podlahového topení. O jakou chybu šlo? O 180 mm RIGIFLOORu! Tj. elastifikovaný polystyren s výrazným procentem možného stlačení. Používá se pro tlumení kročejového hluku v tloušťce maximálně 50 mm - většinou je to ale 30 nebo 40 mm a to v patrech - nad obytnou částí!.
    - min. 200 mm, optimum 250 mm. Tloušťka podlahy 200 mm umožní bezproblémové vedení tzb. Co se týká odizolování podlahy tak na podlahové topení nic moc, s celkovou výškou podlahy 250 mm už je to jiné a Vaši podlahu bude možné zateplit nadstandardně.
    Při celkové tloušťce tepelné izolace nad 150 mm doporučujeme používat polystyren s označením EPS 150, minimálně pak skladba nakombinovat s EPS 100 a EPS 150
    Systémů pro podlahové topení je celá řada, je tak více možností jak podlahové topení v patře vyřešit. Nám se osvědčilo používání systémové desky TOP 302 (více informací).
    Pokud si necháváte zpracovávat projektovou dokumentaci, doporučujeme vznést požadavek na celkovou tloušťku podlahové konstrukce - tedy od základové desky či stropní konstrukce. Je zbytečné se v této fázi "pitvat" v kompletním složení podlahy. Pro běžné rodinné domy je to možné shrnout obecně takto:


Skladba anhydritové podlahy na tisíc způsobů

    V případě teplovodního podlahového topení volíme skladbu podlahy tak, aby do systémové desky nezasahovaly žádné vodorovné instalace. Vrstva podlahy v síle min. 100 mm musí zůstat čistá! Prostupů se to pochopitelně netýká.
    Pozor na změnu skladby podlahy v průběhu stavby - pokud je podlaha projektována na minimální zateplení bez podlahového topení (tj. cca 60-80 mm EPS) a v průběhu stavby dojde ke změně s požadavkem na podlahové topení, smiřte se předem s tím, že podlaha bude buď nedostatečně odizolovaná anebo bude třeba investovat do tepelné izolace s vyšším tepelným odporem
    - min. 120 mm. Celková skladba podlahy v patře v síle min 120 mm umožní kvalitně provedenou montáž elektroinstalace a ještě zhotovení kročejové izolace aniž by byla tato izolace vodorovně narušena elektroinstalací.
    - min. 100 mm. Celková skladba podlahy v patře v síle 100mm zajisté kvalitní odhlučnění od kročejového hluku, ale jen tehdy, pokud nebudou v úrovni kročejové izolace vedeny instalace, např. i elektroinstalace.
    Skladbou anhydritové podlahy se rozumí část podlahy od základové desky nebo stropní konstrukce až po finální krytinu. Skladba podlahy se také podle toho může lišit a většinou i liší (což je správně).


Skladba anhydritové podlahy v přízemí (na zemině):

    V případě, kdy plánujte po stropě vést instalace - např. vodu nebo elektro (nedoporučujeme ani jedno, ani druhé - stropy je vhodné ponechat bez instalací) je vhodné si o tloušťku instalací také zvednout skladbu podlahy, v takovém případě by mohla skladba podlahy v patře vypadat následovně:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00