Jak na věc


sberne suroviny pardubice husova uk.

Sběrné dvory na území hlavního města Prahy

    Poznámka:Do kontejnerů a krabic nepatří: obaly, klasické, reflektorové a halogenové žárovky, a také viditelně poškozené světelné zdroje. Ty je možné odevzdat v nejbližší odpadové společnosti.
    Sběrný dvůr slouží pro obyvatele Prahy k bezplatnému odkládání vybraných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Nelze zde odevzdávat nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, eternit a další materiály obsahující azbest apod.). Sběrný dvůr rovněž zásadně nepřijímá netříděný domovní odpad, stejně jako odpad hnijící nebo zapáchající.
    EKOLAMP vybavuje sběrná místa specializovanými sběrnými prostředky, které zajistí bezpečné skladování osvětlovacích zařízení i jejich odvoz ke zpracování. Nabídkou různých typů a velikostí sběrných prostředků vycházíme vstříc potřebám jednotlivých sběrných míst.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00