Jak na věc


rybářství litomyšl s.r.o.

Aktuální nabídka ryb na prodejně živých ryb

    Pro sportovní rybáře jsou každoročně od 1.května do 15.října vyhrazeny 2 rybníky k lovu ryb na udici. Jsou to rybníky Zimka u Poříčí u Litomyšle a Přívratský dolní u České Třebové. Chytat může každý se zakoupeným platným pověřením k lovu.Společnost se též zaměřuje na odchov okrasných druhů ryb jako je zlatý jesen, karas šibunkin.
    Společnost vlastní rybí líheň, která zajišťuje reprodukci hlavních hospodářských druhů ryb, reofilních i okrasných druhů ryb. Již několik let probíhá speciální projekt záchrany raka říčního. Společnost se výrazně podílí na revitalizaci krajiny a ochraně životního prostředí. V posledních letech ekologicky zhodnotila více jak 100 ha pozemků obnovou rybníků, vodních toků, litorárních a mokrařních pásem. V odborné činnosti úzce spolupracuje s předními vědeckými subjekty a univerzitami v ČR.
    Společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. hospodaří na 220 rybnících zejména v Pardubickém kraji o celkové rozloze 1100 ha vodních ploch. Vlastní rybí líheň, která zajišťuje reprodukci hlavních hospodářských druhů ryb, reofilních i okrasných druhů ryb. Společnost se výrazně podílí na revitalizaci krajiny a ochraně životního prostředí. V odborné činnosti úzce spolupracuje s předními vědeckými subjekty a univerzitami v ČR.


Tato firma zatím nemá žádné reference. Zadejte první hodnocení a pomozte tak ostatním uživatelům.

    Společnost celoročně zajišťuje prodej ryb pro velko i maloodběratele. Na domácí trh připadá 80 procent produkce, přibližně 20 procent je určeno na export především do Německa, Polska, Rakouska, Itálie ad. Pro maloodběratele je v Litomyšli otevřeno Rybářské obchodní centrum, kde se nachází prodejna živých ryb, prodejna rybářských potřeb a v letních měsících provozován prázdninový lov ryb na udici v areálu firmy.


RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. - Chov a prodej ryb

    společnost Rybářství Litomyšl s.r.o. vznikla v roce 1993 na základě privatizace části státního rybářství Litomyšl. Během následujících let došlo k jejímu dalšímu rozšiřování s dnes firma hospodaří na 220ti rybnících zejména v Pardubickém kraji o celkové rozloze 1100 ha vodních ploch. Současně došlo k podstatným změnám ve způsobu chovu ryb v rybnících s maximálním ohledem na životní prostředí a jakost vod a maximální péče je věnována údržbě rybníků jako významných krajinných prvků. Devadesát procent roční produkce tvoří kapr obecný chovaný způsobem odpovídající kvalitě biopotraviny. Další doplňkové druhy ryb představují lín obecný, tolstolobik, amur bíly, candát obecný, štika obecná, sumec velký, síhové ad. Společnost dále provozuje chov lososovitých druhů ryb (pstruh duhový, pstruh potoční, siven americký). Speciálním programem je chov chráněných a ohrožených druhů ryb jako mník jednovousý, střevle potoční a jelec jesen. Pro zarybňování tekoucích vod, přehrad a potřeby rybářských svazů
    Společnost celoročně zajišťuje prodej ryb pro velko i maloodběratele. Na domácí trh připadá 80 procent produkce, přibližně 20 procent je určeno na export především do Německa, Polska, Rakouska, Itálie ad. Pro maloodběratele je v Litomyšli otevřeno Rybářské obchodní centrum, kde se nachází prodejna živých ryb, prodejna rybářských potřeb Vít Šaroun (samostatný podnikající subjekt) a v letních měsících provozován prázdninový lov ryb na udici v areálu firmy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00