Jak na věc


repas spojkové lamely pardubicko

Repas baterie Motocaddy M ultra

    Pro přenos kroutícího momentu je využíváno proudění hydraulického oleje přes statorovou turbínu, odkud je olej směrován na reakční kolo s volnoběžkou a odtud se dostává na turbínu rotoru, která je vsunuta na vstupní hřídel, kde dále poté dochází ke sepnutí jednotlivých spojek pro rozjezd vozidla. Popisované turbíny a reakční kolo se mohou nezávisle na sobě otáčet.
    Renovaci baterie provádíme výlučně ověřenými značkovými články Samsung nebo Panasonic. Váha baterie po repasi bude 1,2 kg a výdrž baterie je více jak 36 jamek. Kapacita baterie z původních 9 Ah bude po renovaci 11 Ah.
    Níže uvádíme několik aspektů, které "napomáhají" k rychlejšímu opotřebení obložených a ocelových lamel, těsnících kroužků, kluzných pouzder, jednotlivých kovových součástí převodovky, hydraulických rozvaděčů a v neposlední řadě převodový olej, který tak jako každá věc stárne a ztrácí své vlastnosti.
    Renovaci baterie provádíme výlučně ověřenými značkovými články Samsung nebo Panasonic. Váha baterie po repase bude menší a výdrž baterie bude větší o 25%.
    Hydrodynamický měnič je součást automatické převodovky, který je umístěn mezi motorem a převodovkou, tudíž přenáší otáčky (kroutící moment) motoru do samotné převodovky. Nesmíme také opomenout důležitou funkci měniče a to je pohon olejového čerpadla převodovky.


Repas baterie Motocaddy S standard

    Testování hydraulických rozvaděčů je možno provádět na testovací stolici (Hydra-test), kterou jako jediní v České republice vlastníme. Stolice digitálně změří solenoidy, tlakově vyzkouší funkci ovládacích pístku v komůrkách a porovnává časově řazení dle dat nového rozvaděče, které jsou nahrané v databázi zkušební stolice. Po provedení testování je vytvořen protokol, kde je uvedeno v jakém stavu hydraulický rozvaděč (mechatronika) se nachází. Při nesprávné funkci je hydraulický rozvaděč (mechatronic) opraven opětovně odzkoušen a při bezchybné funkci předán zákazníkovi.
    Tyto náročné podmínky způsobují přehřátí převodového oleje v automatické převodovce, kde poté ztrácí kapalina svoji základní mazací vlastnost a dochází k rychlejšímu opotřebení součástí převodovky. Pravidelným servisem můžete předejít rozsáhlému poškození převodovky. 
    Zkušební stolici je také možno využít pro otestování tlakového okruhu samotné automatické převodovky, kde při připojení je graficky znázorněn daný únik tlaku.
    Opravy automatických převodovek se provádějí převážně z důvodu prokluzu rychlostních stupňů, nebo rázovitého řazení. Je nutné si uvědomit, že oprava automatické převodovky je většinou rozsáhlý servisní úkon, tudíž je nutné počítat i s finančně nákladnějšími nároky. Proto dodržování pravidelné výměny převodového oleje by mělo být samozřejmostí.


Repas baterie Motocaddy M standard

    Proto je nutné, aby tato část převodovky pracovala co nejpřesněji a byla testována při případné opravě automatické převodovky, ještě před montáži převodovky do vozidla, jelikož často dochází ke spálení řadících skupin převodovky a jejich unašečů (košů) jen kvůli tomu, že dochází v rozvaděči k přidírání pístků v komůrkách, nebo nesprávnou funkcí solenoidů.
    Rostoucí požadavky na snižování spotřeby paliva a emisních hodnot vedly výrobce automatických převodovek k použití lock-up spojky v hydroměniči. Jedná se o spojku (většinou s jednou, nebo dvěma obloženými lamelami), která spojí motor a převodovku bez řízeného prokluzu. Spojka která se spíná pomocí tlaku oleje přiváděného přes dutou hřídel do měniče od hydraulického rozvaděče, potažmo solenoidu, se aktivuje až při ideálních otáčkách motoru a teplotě. Většinou se tato spojka spíná po třetím rychlostním stupni, ale jsou i výjimky (Mercedes Benz), kde se procentuálně (od 5%) připíná už od prvního rychlostního stupně.
    Chci se přidat k řadě spokojených zákazníků, neboť Vaše služby jsou profesionální a personál velice milý, což už se u nás nevidí. Z tohoto servisu odjíždíte spokojeni.


Repas baterie Motocaddy S ultra

    Naše firma při opravách klade velký důraz na přesnost zpracování a nastavení, jelikož sebemenší odchylka může zapříčinit nesprávnou funkci a to například vibrace, cukání a v neposlední řadě prokluz, ze kterého poté vznikají vysoké teploty, které degradují kvalitu hydraulického oleje a to je samozřejmě předzvěst spálení ostatních spojek v převodovce, potažmo poškození celé převodovky.
    Hydraulický rozvaděč (mechatronika) "lidově mozek převodovky" je jedna z nejdůležitějších součástí automatické převodovky. Tato část převodovky přijímá informace od řídící jednotky převodovky přes solenoidy (elektromagnetické ventily), které přepouští řídící a ovládací tlaky oleje do jednotlivých kanálků, ve  kterých jsou umístěny pístky, které se v komůrkách přesouvají a otevírají, nebo zavírají kanálky, kterými se poté přepouští tlakové větve k jednotlivým řadícím spojkám.


Repas lithiové baterie Tiger Shark

    Naše firma přistupuje k opravám, potažmo k servisu automatických převodovek zcela profesionálně a to hlavně z důvodu špičkového vybavení pro opravy automatických převodovek, které zaručuje maximální životnost převodovky. Jako jediná firma v České republice vlastníme testovací stolici (Hydra-test) pro odzkoušení hydraulického rozvaděče (mechatroniku), která graficky znázorňuje správnost řazení a také stolici pro opravu (repase) hydroměničů, tudíž po opravě můžeme zaručit kvalitní řazení a dlouhodobou funkčnost automatické převodovky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00