Jak na věc


regulátory tlaku zemního plynu

se zapalováním VAPE motor skvěle šlape

    Sestává s výkonových diod zařazených do můstku (dvojcestný) nebo série (jednocestný). Usměrňuje střídavý el. proud z alternátoru. Na výstupu z usměrňovače je již pulsní stejnosměrný el. proud, jehož zvlnění se zmenšuje připojenou baterií.
    Regulátor střídavého napětí zabezpečuje střední hodnotu napětí v uvedeném rozsahu. To značí, že například osciloskopem měřené napětí se mění periodicky na vyšší hodnoty, než je jmenovitá hodnota. Např. +- 20V až 30V. Střední hodnota však zaručí, že spotřebiče typu el. žárovek se nezničí. Platí zde však také pravidlo, že musí být součet el. příkonu spotřebičů Ps[W] <= Preg[W]. To značí, že musí být regulátor zvolen podle jmenovitého napětí [V] a max. elektrického výkonu [W].
    Regulované napětí v uvedeném rozsahu zajišťuje správnou funkci baterie a ochranu spotřebičů před zničením. Předpokladem správné funkce je, že nesmí dojít k elektrickému výkonovému přetížení regulátoru. Např: Regulátor má max. el. výkon 200W. To znamená, že výkon alternátoru musí být P alt <= 200W. Dále součet elektrického příkonu spotřebičů v síti vozidla nesmí být větší než 200W.


Regulátory napětí, dále jen regulátory

    Regulátor napětí je elektronický přístroj, který reguluje elektrické napětí generované z alternátoru nebo dynama v rozmezí 14V až 14,4V pro jmenovité napětí sítě 12V a 7 až 7,2V pro jmenovité napětí sítě 6V.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00