Jak na věc


první příznaky huntingtonovy choroba

Časné příznaky choroby Huntingtons

    8 Výrazným způsobem je postižena i implicitní (nevědomá) paměť, tzn. nevědomé učení motorickým dovednostem (řízení automobilu, hra na piano atp.). Dlouhodobá paměť je u pacientů s HCH dobře zachovalá až do pokročilejších stádií nemoci. Sémantická paměť (významová paměť; chápe význam slov) bývá též zachována dlouho, nezřídka kdy překvapí pacient svými znalostmi ve vědomostních testech. Na výsledném výkonu paměti se vždy negativně projeví brzká únava, úzkost, exekutivní dysfunkce, dyskinetický syndrom a vlivy léčby, které výsledný výkon paměti sníží. Vizuální (zraková) paměť je často postižena již v počátku onemocnění. Deficit zrakového vnímání (vizuopercepční deficit) se projevuje zejména v činnostech vyžadujících plánování a organizaci, pacienti mají obtíže též při poznávání tváří (své blízké a známé poznávají i v pozdních fázích onemocnění), ale špatně zpracovávají emoční obsah (výraz) ve tváři, zejména výraz znechucení a různé žoviální narážky. Poruchy vnímání (percepční poruchy) moh


Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

    5 Mánie U HCH se občas může vyskytnout tzv. bipolární afektivní porucha, tj. stav, kdy se období deprese střídá s obdobími tzv. mánie či hypománie. U pacientů s HCH je popisován výskyt tohoto symptomu u 10 % pacientů. Mánií rozumíme nepřiměřeně zvýšenou náladu provázenou nárůstem aktivity. Hypománie je charakteristická trvale nadnesenou náladou, nadměrnou energií a zvýšenou aktivitou a subjektivním pocitem dobré pohody; je snížena potřeba spánku. U mánie je též neúměrně zvýšená aktivita a energie, hrubě narušená schopnost koncentrace pozornosti, objevuje se myšlenkový trysk. Přítomná podrážděnost někdy přerůstá k nekontrolovatelnému vzrušení nebo až k zuřivosti a agresivitě. S narůstající intenzitou mánie dochází k poklesu až úplnému vymizení schopnosti náhledu chorobnosti stavu. úzkost úzkost (anxieta) bývá často součástí deprese, může se však vyskytovat i izolovaně jako reakce na běžné a nevýznamné události - pozdní příchod domů, rozhodování co si obléci, zda přijmout pozvání na návš


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00