Jak na věc


první příznaky huntingtonovy choroba

Časné příznaky choroby Huntingtons

    1 Klinický obraz (Příznaky Huntingtonovy choroby) Počáteční příznaky HCH mohou být jak neurologické (motorické, hybné), tak psychické (psychiatrické a kognitivní). U jednoho pacienta mohou převládat symptomy neurologické, u jiného psychické. Žádný pacient však nemá veškeré příznaky HCH. Průběh této diagnózy je přísně individuální, ani v rodině se nemusí příznaky vždy shodovat. Tři stádia HCH HCH je popisována obvykle ve třech stádiích, každé z nich trvá asi 5 let od objevení prvních příznaků, což koreluje zhruba s očekávaným přežitím 15 let od prvních příznaků. Stadia HCH I. Stadium Počáteční výskyt neurologických nebo psychických (psychiatrických a kognitivních) symptomů. V aktivitách každodenního života je udržena nezávislost. Smrt je vzácná, kromě sebevraždy II. Stadium. III. Stadium Vzrůstá závislost na druhých, potřeba asistence při aktivitách každodenního života. Smrt je výsledkem nesouvisejících příčin. Ztráta funkční samostatnosti. Ztráta volních pohybů. Patrná celková demence.


Klinický obraz. (Příznaky Huntingtonovy choroby)

    5 Mánie U HCH se občas může vyskytnout tzv. bipolární afektivní porucha, tj. stav, kdy se období deprese střídá s obdobími tzv. mánie či hypománie. U pacientů s HCH je popisován výskyt tohoto symptomu u 10 % pacientů. Mánií rozumíme nepřiměřeně zvýšenou náladu provázenou nárůstem aktivity. Hypománie je charakteristická trvale nadnesenou náladou, nadměrnou energií a zvýšenou aktivitou a subjektivním pocitem dobré pohody; je snížena potřeba spánku. U mánie je též neúměrně zvýšená aktivita a energie, hrubě narušená schopnost koncentrace pozornosti, objevuje se myšlenkový trysk. Přítomná podrážděnost někdy přerůstá k nekontrolovatelnému vzrušení nebo až k zuřivosti a agresivitě. S narůstající intenzitou mánie dochází k poklesu až úplnému vymizení schopnosti náhledu chorobnosti stavu. úzkost úzkost (anxieta) bývá často součástí deprese, může se však vyskytovat i izolovaně jako reakce na běžné a nevýznamné události - pozdní příchod domů, rozhodování co si obléci, zda přijmout pozvání na návš


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00