Jak na věc


promoce na palackého univerzitě v olomouci právnic

Státní závěrečné zkoušky - zimní termín

    U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci je nejstarší univerzitou svého druhu v naší republice, vznikla již v roce 1986. Své pobočky má v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, ve Vyškově a od září otevře novou ve Šternberku.
    Velká tréma, ale také radost a hrdost na to, co zvládli. V aule filozofické fakulty promovalo více než 450 posluchačů Univerzity třetího věku (U3V). Sjeli se z celé Moravy, aby před zraky svých blízkých slavnostně ukončili své studium a dokázali, že vzdělávat se má smysl v každém věku.
    Slavnostní promoce absolventů oborů Právo, Právo ve veřejné správě, Evropská studia se zaměřením na evropské právo a rigorózního řízení se uskuteční v pátek 22. 11. 2019 ve Velké aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo

    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    S absolventy se přišel za univerzitu rozloučit Vít Zouhar, prorektor pro studium a statutární zástupce rektora. „Tyto okamžiky jsou jedny z nejradostnějších. Cením si toho, že je mohu sdílet dnes s vámi. Jsem hrdý, že takové množství absolventů každoročně absolvuje naši Univerzitu třetího věku. Blahopřeji vám,“ řekl zaplněné aule prorektor. Osvědčení absolventům běhu Ochrana jednotlivce a jeho práv předávala Zdenka Papoušková, děkanka právnické fakulty. „Chci vám poděkovat za univerzitu, za fakultu i za mladší generace. Jste pro nás vzorem. Vaše touha po dalším vzdělávání a nových informací je pro nás inspirací a motivací,“ dodala děkanka.


Státní závěrečné zkoušky; OTÁZKY - obor Právo (nový magisterský obor, pro studenty zapsané od roku 2010)

    U3V nabízí možnost dalšího vzdělávání nejen Olomoučanům, ale své pobočky má i ve Vyškově, Valašském Meziříčí, Uherském hradišti a Šternberku. „Do výuky se zapojují všechny fakulty. Některé realizují jeden, jiné více specializovaných běhů. V současnosti jich nabízíme celkem devatenáct,“ uvedla Helena Pospíšilová, metodička U3V. Největší oblibě se mezi zájemci o tento typ vzdělávání těší přednášky z oblasti práva, historie, psychologie a umění.
    Pozvánku k promoci dostali absolventi celkem 15 kurzů. „Jste důkazem, že vzdělávací proces nepatří jen k mladí. Máte náš obdiv, že jste v sobě našli sílu a odvahu do tohoto procesu znovu vstoupit. Díky, že vás máme. Jste univerzitním pokladem,“ řekl zaplněné aule Univerzity třetího věku (U3V) Jiří Pospíšil, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání Univerzity Palackého. A připomněl ideu Jana Amose Komenského o univerzálním vzdělání. „Vzdělání má rozvíjet všechny, ve všem a všestranně. Právě vy tuto vizi Komenského naplňujete,“ dodal Pospíšil.


Státní závěrečné zkoušky - diplomové a bakalářské práce

    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    V právě končícím akademickém roce studovalo U3V bezmála 1200 posluchačů. Do prvního ročníku je v tuto chvíli zatím přijato 120 uchazečů. „Máme ještě několik posledních volných míst. Zájemci se mohou stále hlásit,“ uvedla vedoucí U3V Naděžda Špatenková. Ve spolupráci s fakultami se drží osvědčeného modelu a nabízejí vše, co se doposud osvědčilo. „Zároveň se ale snažíme o neustálou inovaci kurzů. V září nově otevřeme například kurz Římské právo, FitKoloběh, vodácký kurz a další kurzy Zdravého životního stylu,“ naznačila Naděžda Špatenková. Na srpen se navíc chystá letní škola, na kterou přijedou senioři z Litvy.


Promocí naše studium nekončí, vzdělávat se na univerzitě chceme dál

    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    Užít si zaslouženou slavnostní chvíli přišla i Jitka Šufanová, absolventka běhu Člověk ve zdraví a nemoci, který připravovala lékařská fakulta. „Začala jsem studovat kvůli manželovi. Je nemocný, má rakovinu. Škola mi strašně moc dala. Nosila jsem domů cenné informace a rady, které jsem mu předávala. Studium mi navíc pomohlo vyrovnat se se ztrátou dcery,“ zhodnotila Jitka Šufanová. Velkým přínosem je podle ní i společenská stránka studia. „Mám nové přátele. Všem univerzitu doporučuji. Ta šíře oborů je obrovská, určitě si každý vybere.“ Promocí ale její studium nekončí. Od příštího akademického roku by chtěla studovat kurz na právnické fakultě.


Promocí naše studium nekončí, vzkazují absolventi Univerzity třetího věku

    Většina promujících se shodla, že slavnostním aktem pro ně studium na Univerzitě Palackého nekončí. „V rámci Univerzity třetího věku promuji počtvrté a rozhodně se nechystám končit, stejně jako řada spolužáků tady kolem. Teď mám zálusk na Psychosociální studia na filozofické fakultě,“ prozradila Zdeňka Agripinová, čerstvá absolventka kurzu na právnické fakultě. „Byly to úžasné dva roky. Práva na mě udělala dojem. Kdybych se k nim dostala dřív, asi bych je chtěla řádně vystudovat.“
    Maraton promocí na Univerzitě Palackého spěje do cíle, jedny z posledních „kilometrů“ patřily absolventům fakulty zdravotnických věd. Diplom stvrzující úspěšné zakončení studia v aule pedagogické fakulty převzala stovka bakalářů a padesátka magistrů. Foto pochází z promoce absolventů bakalářského studia fyzioterapie. Foto: Martin Višňa
    Univerzita svou nabídku pravidelně rozšiřuje. „Pro příští rok připravujeme pro uchazeče nové cykly: Finance a my aneb Jak se neztratit ve světě moderní ekonomiky, Archeologie regionu (nejen) střední Moravy a Společnost a umění – 20. století. Inovujeme také již zavedený obsah některých bloků a pořádáme pro seniory i krátké kurzy zaměřené na cizí jazyky, psychosociální studia nebo pohybové aktivity,“ dodala metodička.


Žurnál Online / Zpravodajství z UP

    Právnická fakulta se zapojila do vzdělávání seniorů jako poslední z fakult UP v září 2015. Nyní tak promovali její historicky první absolventi. „Za to, že jsme součástí Univerzity třetího věku musím poděkovat předešlému vedení fakulty. Dík patří i všem pedagogům, kteří se na výuce podílejí. Jsem velmi ráda, že se nám i díky vám daří naplňovat vizi prvního děkana obnovené právnické fakulty Miroslava Liberdy o fakultě nabízející studium i kurzy všem bez ohledu na věk,“ řekla děkanka právnické fakulty Zdenka Papoušková.
    Kurzem Ochrana jednotlivce a jeho práv prošlo 25 studentů. „Celý můj profesní život mě provázely paragrafy, vyhlášky a nejrůznější normy. Když jsem se před dvěma lety dozvěděl, že se otevírá kurz i na právech, neváhal jsem. Výuka se mi moc líbila. Překvapilo mě, jak jsou práva širokým oborem. Uvítal bych i další kurz, zaměřený klidně úžeji na paragrafy nám seniorům bližší, například na rodinné právo,“ naznačil absolvent Václav Šuškleb. I on bude ve studium U3V pokračovat, rozhoduje se mezi dvěma kurzy na filozofické a cyrilometodějské fakultě.
    Vzhledem k věku a zkušenostem jim při promočních aktech patří místa v publiku. Tentokrát ale byli právě oni centrem pozornosti. V aule právnické fakulty promovali absolventi Univerzity třetího věku. Pro osvědčení o absolutoriu si jich v pátek přišlo na 450 a poprvé v historii mezi nimi byli i posluchači kurzu právnické fakulty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00