Jak na věc


program na čištění pc ke stažení zdarma

Jizvy zůstávají aneb Proměny našeho pohraničí

    7. Vstupné na představení SENIORbio je zvýhodněné pouze pro seniory ve věku 55+. Kupující je povinen kdykoliv na vyžádání prokázat platným dokladem totožnosti Provozovateli skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici. V opačném případě je Provozovatel oprávněn odepřít Kupujícímu prodej vstupenky, případně vstup na představení a Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za již nakoupenou vstupenku. Na představení SENIORbio není možné uplatnit žádné další slevy.
    Chtěl ulétnout na svobodu, ale skončil ve vězení (2006). Dokumentární cyklus o krutosti i absurditě přísně střežené hranice komunistického Československa
    Cestování jinak. Něco navíc z legendárního pořadu. Pozvání do studia přijala novinářka Lenka Klicperová. Vydala se do jednoho z nejnebezpečnějších míst na světě - do somálského Mogadišu
    18. Tyto Zásady může Prodávající příležitostně upravit nebo aktualizovat. Pokud bude Kupující služby Prodávajícího dále používat i po úpravách či aktualizaci těchto Zásad, vyjadřuje s nimi souhlas.
    16. Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
    Kanoisté a veslaři bojovali o medaile i olympijská místa, kajakáři proháněli největší soupeře. Jiří Prskavec popisuje svou jízdu, která mu vynesla titul mistra světa. Uvádí Darina Vymětalíková


13. komnata Jaroslavy Panýrkové

    Půvabná herečka, reportérka a televizní hlasatelka dostala v roce 1974 hodinovou výpověď z kádrových důvodů a musela se vyrovnat s nespravedlností i existenční nejistotou. Pořad uvádíme jako připomínku práce a popularity televizních hlasatelek, které se vrací na obrazovku díky kanálu ČT3 (2012). Režie A. Derzsiová
    Nebýt chvíli naživu není zas taková trága. Neduchařská komedie A. Procházky o věcech mezi nebem a zemí z Divadla J. K. Tyla v Plzni (2017). Hrají: A. Procházka, Š. Křesťanová, M. Adamczyk, M. Švábová, M. Štěrba, K. Šmejkalová, Z. Rohlíček, K. Krejsová, Z. Kostková, P. Šmíd, P. Konáš a další. Divadelní režie A. Procházka. Kamera J. Lebeda. Televizní režie J. Brichcín
    Rozhovor Světlany Witowské s Adamem Vojtěchem. O tom, jaké to je vyměnit reflektory televizní pěvecké soutěže za kamery na tiskových konferencích a ocitnout se v centru dění koronavirové krize. Ministr zdravotnictví v mnoha úhlech pohledu – ve 45 minutách otázek a odpovědí
    Nejdůležitější zápasy roku v basketbalu, házené, volejbalu, překvapující výkony českých baseballistů, MS v ragby a florbalu. Rozhovor s Ivetou Korešovou, jednou z nejlepších házenkářek Evropy. Uvádí Robert Záruba


Zprávy v českém znakovém jazyce

    2. Při koupi vstupenky v provozovně Prodávajícího obdrží Kupující vstupenku po zaplacení kupní ceny. Při koupi vstupenky v provozovně Prodávajícího obdrží Kupující vstupenku, která je vybavena čárovým kódem. Kupující může uhrazení kupní ceny realizovat v hotovosti, dárkovou kartou, jež byla vystavena a aktivována v provozovně Prodávajícího a následujícími typy platebních karet (např. MasterCar, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron).
    11. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické – online vstupenky / vstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.
    15. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené elektronické formě. Správce i zpracovatel zavedli přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.
    Pokud v e-mailové zprávě, kterou jste obdrželi spolu se vstupenkami, není uvedeno jinak, tak vstupenky není třeba vytisknout a postačí, když se při vstupu do sálu prokážete mobilním telefonem se staženými rezervací vstupenek s čitelným čárovým kódem.


V případě problémů se vstupenkami

    Pokud ještě platba nebyla provedena (např. Jste zrušili nákup před platbou a pod.) A Vámi zvolené sedadla jsou ještě obsazena, prosím opakujte nákup později. Vámi obsazena místa budou uvolněny do prodeje do 30 minut od Vašeho neúspěšného pokusu o nákup.
    2. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním elektronické vstupenky. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.
    Vstupenky nemám rezervované - V případě, že dané vstupenky nemáte rezervované a o představení je velký zájem a očekává se brzké vyprodání představení, doporučujeme Vám nečekat a zakoupit si jiná místa.
    Po nešťastně prohraném semifinále se český tým chystal zakončit MS 1993 v Mnichově zápasem s Kanadou o 3. místo. Došlo tak k souboji dvou legendárních koučů, Ivana Hlinky a Mika Keenana a také dvou nejlepších hráčů turnaje: Petra Břízy a Erica Lindrose. Zápas proslavil mimo jiné i perfektní bodyček, kterým Antonín Stavjaňa nachytal největší kanadskou hvězdu... Utkání o bronz se zachovalo v archivu včetně původního komentáře Petra Vichnara a Roberta Záruby


Muž, který rozluštil Hitlerovy šifry

    3. Zpracovatelem osobních údajů je majitel licence pokladního systému Ticketware s.r.o. se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 03485285, DIČ: CZ03485285. Informace: help@cinemaware.eu. pro propojení na platební bránu GoPay (dále jen „Zpracovatel“). Kupující nákupem vstupenky akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele vstupenkového software Ticketware“, Zpracovatele.
    Plná e-mailová schránka - Ověřte si prosím, zda nemáte plnou poštovní schránku, což brání přijetí e-mailu se vstupenkami. Po uvolnění přeplněné poštovní schránky Vám systém automaticky odešle vstupenky ještě jednou.
    6. Osobní údaje jsou dále využívány pro účely zasílání novinek Prodávajícím pouze v případě výslovného souhlasu Kupujícího se zasíláním novinek v rámci nákupu vstupenky. Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let. Souhlas se zasíláním novinek lze kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky. Takto poskytnuté údaje jsou uchovávány maximálně po dobu jednoho roku.
    7. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě – nákup vstupenky. Pokud je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek), je takový souhlas poskytován dobrovolně a lze ho kdykoliv odvolat.


ZŮSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

    Statistiky o návštěvnosti: abychom věděli určit pro vlastní potřeby a pro potřeby našich reklamních partnerů, kolik lidí navštívilo naše stránky. Tato data jsou anonymní a poskytují nám skvělou zpětnou vazbu, jak lidé používají náš web, abychom mohli jeho obsah vylepšovat.
    3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
    E-mail se vstupenkami se může nacházet v různých složkách - Zkontrolujte si prosím všechny složky doručené pošty, včetně Spamu, Nevyžádané pošty, Reklamy, Sociálních sítí apod.
    14. Kupující má právo na přístup k osobním údajům, právo na aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, pokud Kupující popírá přesnost osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu není zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.


Kdo odcizil Bolero Maurice Ravela

    8. Provozovatel neposkytuje slevu z kupní ceny či jakékoliv jiné kompenzace za překážky, které na straně Zákazníka vedly k neúčasti na představení, či za okolnosti, které Provozovatel nemohl ovlivnit. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou Kupujícímu v souvislosti se změnou představení, která nastala v důsledku vyšší moci, za kterou se považuje zejména technická porucha nebo výpadek elektřiny.
    3. Vstupenkou se pro účely těchto OP rozumí vstupenka nebo elektronická vstupenka vybraná Kupujícím na filmové či jiné představení, která je Prodávajícím vydána Kupujícímu, a to po platbě Kupujícího za vstupenku (dále jen „vstupenka“).
    9. Prostory kina, konkrétně foyer kina, chodby a promítací sál jsou monitorovány kamerovým systémem. Záznamy z kamerového systému nejsou uchovávány a nedochází tak ke zpracování osobních údajů osob.


Sváteční slovo husitského biskupa Juraje Dovaly

    • Hlavní pokladna je otevřena 30 minut před začátkem představení. • Představení probíhá za snížené hladiny zvuku a namísto úplné tmy je kinosál částečně osvětlen.•  Na představení BABYbio není možné uplatnit žádné další slevy. Každé dítě, které dovršilo šesti let věku, musí zaplatit vstupné.• Vstupné je zvýhodněné cenou pouze pro 1 osobu - doprovod dítěte do 3 let.Návštěvníci jsou povinni kdykoliv na vyžádání prokázat (např. rodným listem, dokladem totožnosti dítěte) Provozovateli skutečnost, že splňují podmínky dle předchozí věty. V opačném případě je Provozovatel oprávněn odepřít Návštěvníkovi prodej vstupenky, případně vstup na představení a Návštěvníkovi nevzniká nárok na vrácení finančních prostředků za již nakoupenou vstupenku. Představení probíhá za snížené hladiny zvuku a namísto úplné tmy je kinosál částečně osvětlen. Rodiče se dívají na film a děti (batolata) si hrají přímo v prostorách kinosálu. Před představením, během promítání i po představení platí pro všechny Návštěvník
    Slavný hororový snímek a podle mnohých žánrový milník vypráví o skupině vědců z výzkumné stanice na Antarktidě, čelící mimozemské hrozbě. Americký film věhlasného režiséra John Carpentera (1982). Hrají: K. Russell, W. Brimley, T. K. Carter, D. Clennon a další
    5. Účelem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy o nákupu vstupenky. Osobní údaje jsou využívány výlučně pro doručení vstupenky, informování o změně termínu nebo místa konání, o zrušení, o dalších detailech a náležitostech představení, kontroly vstupenky a umožnění vstupu na představení, vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného.
    Drahý virus. Diskuse ministra zdravotnicví Adama Vojtěcha, senátorky a lékařky Aleny Dernerové a bývalého ministra průmyslu a obchodu a lékaře Martina Kuby.
    O životní cestě jednoho z nejvýznamnějších režisérů poválečného českého divadla, od jehož narození uplynulo v těchto dnech 95 let (1997). Režie A. Kisil


Zakupte vstupenku online, s doručením do mobilu

    Ne všechno, co je rezavé, patří do šrotu (2011). Dokumentaristka Veronika Müllerová na místech, kde se rodily křehké skvosty a vznikal legendární seriál
    Pátrání na vlastní pěst může být úspěšné - někdy. A nebezpečné - vždy. Český kriminální film (1972). Hrají: V. Postránecký, J. Šulcová, J. Libíček, J. Moučka, J. Drbohlav, L. Mrkvička, G. Heverle, P. Pospíchal a další. Scénář J. Kořán. Kamera R. Stahl. Režie V. Vorlíček, od jehož narození zanedlouho uplyne 90 let
    Při platbách máme s bankami nastavený a dohodnutý časový limit na zpracování platby 25 minut. Za tento čas musí banka platbu ověřit, zpracovat a zaslat nám potvrzení o zrealizované platbě.
    Rodinná komedie o tom, jak vám pes může změnit život. Koprodukční film České televize. Hrají: V. Javorský, J. Ježková, V. Divišová, L. Vaculík, I. Pazderková, S. Stašová, P. Nový, L. Latinák, K. Jandová a další. Scénář P. Ušelová. Kamera J. Ptáčník. Režie Juraj Šajmovič ml.


Utkání na přání: Česko - Švédsko

    Nesprávná e-mailová adresa - V případě, že jste neobdrželi vstupenky, je možné, že jste při nákupu vstupenek omylem zadali nesprávnou e-mailovou adresu. V takovém případě nám zašlete Variabilní symbol nebo ID platby na e-mailovou adresu info@ticketware.cz a my Vám vstupenky opětovně zašleme.
    2. Kupující má právo uplatnit nároky z vadného plnění, tj. nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
    Koncert pod širým nebem na Purkrabském dvoře k uctění zakladatele hradu Karlštejn nabízí úchvatný zážitek v podobě jedinečného provedení písní ze stejnojmenného muzikálu K. Svobody (2013). Účinkují: V. Dyk, M. Ruppert, T. Černochová, Z. Stivínová, J. Budař, J. Prachař, O. Ruml, F. Segrado, P. Vítek a J. Maxián. Hraje Český národní symfonický orchestr, dirigent K. Marek. Scénář J. Sidovský. Kamera L. Glavanakov. Režie M. Čech


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00