Jak na věc


problémové vyučování

Problémové vyučování ve školní praxi

    V první kapitole teoretické části mé práce se zabývám otázkami, proč vůbec používat ve vyučování informační a komunikační technologie, jaké jsou výhody a nevýhody zavádění počítačů do výuky, jak se tímto problémem zabývá Evropská unie a jak je řešen u nás v České republice. V druhé kapitole se zabývám předmětem odborný výcvik, jeho obsahem, systémy a cíly a také obecným cílem oboru, ve kterém učím odborný výcvik – mechanik elektronik. Dále se zabývám možností využívat metody použití informačních a komunikačních technologií v odborném výcviku a připraveností jak materiální, tak vzděláním učitelů odborného výcviku a také situací v naší škole. V dalších dvou kapitolách popisuji problémové metody v odborném výcviku a jejich využití obecně a problémové metody v odborném výcviku s použitím použití informačních a komunikačních technologií a to hlavně s ohledem na zvýšení aktivity žáků ve vyučování. V praktické části navrhuji a řeším konkrétní problémové úlohy. Kapitola Východiska tvorby probl


Úvod - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

    Informační a komunikační technologie významným způsobem ovlivňují práci a život lidí v nastupující celosvětové informační společnosti. Schopnost získávat, třídit a zpracovávat informace s využitím informačních a komunikačních technologií je považována za jednu z hlavních dovedností v informační společnosti a za důležitý předpoklad pro budoucí uplatnění na trhu práce. Proto ve vzdělávání musí docházet ke změnám v oblasti cílů a koncepcí vzdělávání a v souladu s nimi musí vznikat nové přístupy k obsahu ve vzdělávání a k metodám ve vzdělávání. Je zřejmé, že budoucí úspěch informační společnosti se bude odvíjet od toho, jak se technologie s ní spojené budou podílet na dnešním i budoucím způsobu vzdělávání a zda především učitelé budou připraveni na nové přístupy ve vzdělávání.Z těchto důvodů se ve své práci se budu zabývat využitím informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) ve vzdělávání ve střední škole, hlavně v praktickém vyučování. Dále se budu zabývat stupněm vybavenosti
    ÚvodTeoretická část1. Využití informační a komunikační technologie ve vzdělávání2. Odborný výcvik2.1. Didaktika odborného výcviku2.2. Charakteristika odborného výcviku2.3. Moderní pojetí odborného výcviku2.4. Využití informační a komunikační technologie v odborném výcviku2.5. Aktivizující metody v odborném výcviku3. Problémové metody v odborném výcviku4. Problémové metody v odborném výcviku s využitím informačních a komunikačních technologiíPraktická část5. Východiska tvorby problémových úloh s využitím informačních a komunikačních technologií6. Konkrétní problémové úlohy7. Ověření problémových úloh s využitím informačních a komunikačních technologií v praxiZávěrLiteraturaPřílohy


Základní informace - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

    Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0606 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Závěr - Problémové vyučování v odborném výcviku s využitím informačních technologií

    Nelze v jedné práci zdaleka obsáhnout všechna využití informačních a komunikačních technologií v odborném výcviku. Proto jsem se zaměřila hlavně na úlohy realizovatelné v prostorách dílen a učeben s minimálními požadavky na softwarové vybavení a speciální hardwarové vybavení.Je to téma rozsáhlé a aktuální a mělo by sloužit i jiným pedagogům jako odrazový můstek ke změnám ve své výuce ve prospěch výpočetní techniky a Internetu.Aktivním vyučováním jsou žáci vedeni k vysoké odborné pružnosti v práci, tvořivým schopnostem, kulturním a komunikativním schopnostem a morálním hodnotám.Hlavním cílem mé práce bylo vypracovat takové úlohy, které by zaktivizovaly činnost žáků v odborném výcviku, tak aby žáci úlohy prováděli se zájmem a s chutí se naučit novým poznatkům a zopakovat si již osvojené znalosti a dovednosti. Součástí bakalářské práce bylo ověření těchto úloh v praxi. Myslím si, a ohlasy mých žáků tomu napovídají, že tento záměr se mi zdařil. Žáci, kteří tyto úlohy prováděli, dobrovolně

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00