Jak na věc


proč viry stojí mezi živou a neživou přírodou wikipedie

Nejčtenější příspěvky za posledních 7 dní

    Kombinace faktické bezmoci změnit situaci, kulturního šoku, střetu mytologií a snaha napodobit (nebo občas neúspěšně vyhnat) evropské kolonizátory vedlo ke vzniku první vlny cargo kultů (cargo, anglicky náklad přepravovaný lodí nebo letadlem).
    Melanésané žili až do 18. století bez kontaktu se západní civilizací v kmenových celcích s kulturou a technologiemi doby kamenné. Měli svou vlastní mytologii - uctívání duchů předků a legendy episodicky shrnující jejich historii učících je morálním zásadám a způsobu života. Tyto legendy byly výsledkem pokusů a omylů mnoha generací a byly přizpůsobené pro přežití skupin lovců a sběračů v tropických pralesech melanéského souostroví.
    Duchovná rovina - duchovné svetlo - zmysel, ktorý v sebe nesie Slovo Božie je pre vás neuchopiteľná a to z jediného dôvodu - ste duchovná mŕtvola. Duchovná mŕtvola totiž duchovné veci nevníma a to presne tak, ako nevníma svetlo slnka telesná mŕtvola.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00