Jak na věc


proč je v noci tma? peter zamarovský

Proč je v noci tma? Peter Zamarovský

    17 Digges: paradoxy kolem paradoxu Většina oněch světel nám tak zůstává neviditelná právě pro jejich udivující vzdálenost. Ale: ve sporu se zákonem o ubývání intenzity světla se čtvercem vzdálenosti (formuloval až 1604 Johannes Kepler)
    32 Cesta k řešení - konec věčného vesmíru Edgar Allan Poe Čím vidíme dále, tím vidíme i do hlubší minulosti! kdyby posloupnost hvězd byla nekonečná, pak by se nám pozadí oblohy jevilo jako jednolitě zářivé, protože by nemohl na celé obloze existovat jediný bod, ve kterém by neexistovala hvězda. Jediný způsob, jakým za takového stavu věcí můžeme pozorovat onu prázdnotu, by byl předpoklad tak nezměrné vzdálenosti že žádný paprsek z takové vzdálenosti k nám ještě nikterak nemohl dosáhnout. Euréka, 1848
    13 Model matematicky propracován Egocentrismus geocentrismus křesťanská modifikace stvoření Planetární sféry původně pomyslné, u Aristotela materiální
    14 Návrat Epikúrova vesmíru Renesance, odklon od aristotelismu 1417 P. Bracciolini nachází Lucretiovu De Rerum Natura překlad Díogena Laertského Hvězdy jsou vzdálená slunce Koperník obrátil Ptolemaiovu námitku proti otáčení Země nechává ale nehybnou sféru stálic! Evokuje otázku: Existuje vůbec střed? Návrat k epikúrejskému vesmíru


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00