Jak na věc


pracovně právní vztahy poradna úřad práce domažlic

Deset nejaktuálnějších pracovně právních dotazů:

    Prosíme povšimněte si při čtení dotazů data jejich vzniku napsaného pod odpovědí Právní poradny. Odpovědi s datem do r. 2012 včetně se mohou významně lišit od současného stavu platného pracovního práva (do r. 2006 platil zákoník práce č. 65/1965 Sb. a zákon o mzdě č. 1/1992 Sb., od r. 2007 platí zákon č. 262/2006 Sb., ale i v něm dochází každý rok ke změnám). Děkujeme za pochopení.
    Pokud jste svým zaměstnavatelem odeslán/a k pracovnělékařské prohlídce do naší ordinace, doporučujeme vám se objednat online, případně telefonicky nebo emailem - viz Kontakt, a to minimálně 24 hodin před požadovaným termínem. V případě, že se k prohlídce neobjednáte, Vám nemůžeme zaručit přednostní vyšetření.
    Nezaměstnaných je v naší republice asi 400 000 lidí a lidí v produktivním věku je asi 7 000 000. I když někteří další podnikají, je řejmé, že existuje asi šest milionů lidí v nějakém pracovně-právním vztahu. To je více lidí, než kolik jich je vdaných či ženatých. Pracovně-právní vztah je jeden z nejdůležitějších, který v našem životě máme. Vždyť v práci trávíme osm hodin denně - to je více, než trávíme v bdělém stavu doma.


Nabídka práce a zaměstnání v jednotlivých oborech

    Pracovně-právní vztah má na nás větší vliv než manželství a stejně tak pracovně-právní vztah zásadně ovlivňuje kvalitu našeho života. Proto je s podivem, že právě úpravě pracovně-právního vztahu se věnuje tak malá pozornost - a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i ze strany zaměstnance. Jako kdyby pracovně-právní vztah nebyl jedním z nejcennějších, co máme, ale naopak něco, na čem nezáleží.
    Akceptujeme i zaměstnavatelem navržený posudek, pokud splňuje všechny náležitosti dané platnou legislativou a je zaměstnancem doručen ve dvou vyhotoveních.
    Vítáme Vás v naší internetové poradně zaměřené na problematiku práce, pracovního práva a pracovně-právní legislativy. Naše poradna vznikla ve spolupráci s personální a vzdělávací agenturou Aditus
    Dotazy v naší pracovní poradně jsou rozděleny do skupin podle problematiky pracovně právní legislativy a téměř kopírují rozdělení, které uvádí Zákoník práce.
    V současné době máme napněnou kapacitu pro zajištění smluvních PLS. PLP nad rámec uzavřených smluv provádíme pouze u námi registrovaných pacientů, jejichž zaměstnání spadá do 1. kategorie práce, tak, jak je umožněno legislativou.


PRÁVNÍ PORADNA - PRACOVNÍ PRÁVO

    Naše kancelář si je vědoma toho, že i pracovně-právním vztahům je nutno věnovat řádnou pozornost. Věnujte pracovně-právním vztahům pozornost i VY!! A to dříve, než bude pozdě - než vám váš pracovně-právní vztah přestane vyhovovat či než zjistíte, že jste se zavázali k věcem, ze kterých není úniku.... kontaktujte nás kdykoliv,  nejlépe ale PŘED tím, než problém s pracovně-právním vztahem vznikne...  
    Možnost objednání na PLP je kdykoli během ordinační doby, mimo středu, doporučujeme však níže uvedené termíny:
    Pokud máte otázku z oblasti pracovního práva a legislativy, řešení je velmi jednoduché. Kontaktujte nás emailem a náš odborník Vám odpoví a poradí s pracovně právním problémem. Podrobnosti naleznete na stránce Mám pracovně právní dotaz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00