Jak na věc


postup ředění kyseliny chlorovodíkové

Polyfuzní sváření plastových trubek

    Poznámka: Pokud již máte část vašeho rodokmenu vytvořenou, pomohu vám najít další záznamy. Vše (včetně vašich záznamů) pak vložím do profesionálního programu a vytvořím výstupy (kniha, webové stránky, strom).
    2. Pokud je výchozí osoba narozena po roce 1950, je nutné mít také data o rodičicích. Jestliže je výchozí osoba narozena mezi lety cca 1910-1950, pak je vhodné mít k dispozici opis matriky a z něho už lze vyčíst mnoho dalších informací. U osob narozených cca před rokem 1910 stačí mít datum a místo narození, ostatní je většinou již dohledatelné.
    1. Pro pátrání po předcích je třeba nejprve určit jméno výchozí osoby a znát datum a místo jejího narození. Nejlepší je mít připraveny kopie rodného, oddacího, případně úmrtního listu.
    Velkým problémem je tedy skutečnost, že postupně se zapisuje do matrik stále méně údajů. Chybí jména prarodičů, jejich data narození nebo úmrtí, dále také mizí údaje o místech původu a tak ze zápisů v posledních 25 letech nevyčteme již téměř nic. Proto příliš neváhejte a začněte s rodokmenem ještě v době, kdy se od rodičů nebo prarodičů můžete dozvědět nějaké informace nebo je naopak můžete předat svým potomkům!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00